Ga direct naar de content

Statistiek: Amerikaanse ondernemingen werven minder personeel vanwege lagere winstgroei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 23 2016
432-433_stat-abn.jpg

In het afgelopen jaar was de Amerikaanse arbeidsmarkt solide bij een zwakke groei van het bbp. De afgelopen vijf maanden kwamen er echter minder nieuwe banen bij (150.000) dan in de eerste vijf maanden vorig jaar (228.000). Banenrapporten duiden er ook op dat de werkgelegenheid minder zal groeien dan in de afgelopen twee jaar.

De banengroei loopt doorgaans achter bij de bbp-ontwikkeling. De tragere groei van het bbp in de afgelopen kwartalen is voor een deel te wijten aan problemen in de energiesector. De lage energieprijzen hebben de investeringen en de particuliere consumptie gedrukt in regio’s die sterk afhankelijk zijn van olie.

De wanbetalingspercentages in deze regio’s lopen op en de stijging van de detailhandelsomzet vlakt af. Het directe effect op de werkgelegenheid is echter gering, want banen in de energiesector vormen minder dan 1 procent van de totale werkgelegenheid. Andere sectoren die aan de tragere bbp-groei hebben bijgedragen, hebben meer invloed op de werkgelegenheid. Dit betreft vooral de verwerkende industrie en de exportsector, waar de omzetontwikkeling werd geremd door de duurdere dollar en de zwakkere wereldeconomie.

In de afgelopen twee kwartalen zijn de winsten zelfs gedaald (jaar-op-jaar), al was de daling in het eerste kwartaal van dit jaar iets minder sterk dan in het vierde kwartaal van vorig jaar (figuur). De dalende werkgelegenheidsgroei is hier het logische gevolg van. De beleidsmakers van de Fed verwachten overigens wel dat de positieve invloeden op de werkgelegenheid en de inflatie sterker zullen blijven dan de negatieve. De Fed noemt een gestage verbetering van de arbeidsmarkt een van de voorwaarden voor nieuwe renteverhogingen.

Auteur

Categorieën