Ga direct naar de content

Spanning op arbeidsmarkt meer gelijk verdeeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 29 2001

Spanning op arbeidsmarkt meer gelijk verdeeld
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4317, pagina 567, 29 juni 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures is over de periode 1996-2000 voortdurend gestegen. Eind september 2000 kwam het aantal vacatures
uit op 183.000, dat is bijna drie keer zoveel als in september 1996. In absolute zin zijn de meeste vacatures in het westen van het land,
waar ook de spanning op de arbeidsmarkt hoger is dan elders.
Het laatste jaar is de regionale verdeling van de vacatures veranderd. Noord-Holland was in 1999 nog de provincie met veruit de meeste
vacatures, maar werd in 2000 voorbijgestreefd door Zuid-Holland. De verdeling van de openstaande vraag is gelijkmatiger geworden,
zoals tot uiting komt in de vacaturegraad: het aantal openstaande vacatures per duizend banen.
Bij de vier provincies die in 1999 de hoogste vacaturegraad kenden (Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Flevoland), is het aantal
vacatures in 2000 gedaald of vrijwel gelijk gebleven. Het aantal vacatures in de overige provincies is echter flink gestegen. De grootste
stijging kende de provincie Gelderland, zowel relatief als absoluut. Relatief grote stijgingen werden ook waargenomen in Groningen,
Drenthe, Zeeland en Overijssel.
Op mavo- en vbo-niveau meer vacatures
Voor vier van de tien vacatures die in september 2000 bij particuliere bedrijven openstonden werd een werknemer gezocht met een havo-,
vwo-, of mbo-opleiding, en voor twee van de tien een werknemer met een hogere beroepsopleiding of met wetenschappelijk onderwijs.
Met name het aantal vacatures waarbij mavo of vbo werd gevraagd, vertoonde de laatste jaren een opmerkelijke ontwikkeling. Was deze
groep werknemers aan het begin van de jaren negentig nog het meest gewild, in de jaren 1993-1996 bleef het aantal openstaande
vacatures voor deze groep ongeveer constant, terwijl het aantal vacatures voor hoger opgeleiden wel toenam. De laatste jaren is echter
ook het aantal vacatures voor werknemers met mavo of vbo sterk toegenomen. Dit kan er op wijzen dat door de krappere arbeidsmarkt nu
ook vacatures op mavo- en vbo-niveau minder snel vervuld worden.
Zie figuur 1, figuur 2 en figuur 3

Figuur 1. Aantal vacatures per landsdeel, in september van 1996 en 2000

Figuur 2. Aantal vacatures per duizend banen, in september van 1999 en 2000

Figuur 3. Aantal vacatures per gewenst opleidingsniveau, in september van 1992 t/m 2000

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur