Ga direct naar de content

Sociale staat

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 19 2018

De kwaliteit van leven van Nederlanders is nu hoger dan 25 jaar geleden, laat het Sociaal en Cultureel Planbureau zien. Zo zijn de levensverwachting, het besteedbaar inkomen het opleidings­niveau en de arbeidsparticipatie toegenomen. Bovendien stelt 85 procent van de bevolking gelukkig te zijn. Niet alle groepen profiteren echter in gelijke mate van de toegenomen welvaart. Zo neemt de ongelijkheid tussen verschillende groepen, zoals laag- en hoogopgeleiden, gezonde en ongezonde mensen, en werkenden en niet-werkenden toe en is het aandeel Nederlanders met een inkomen onder de armoedegrens groter dan 25 jaar geleden.

Bijl, R., J. Boelhouwer en A. ­Wennekers (red.) (2017) De sociale staat van Nederland 2017. Sociaal en Cultureel ­Plan­bureau, 2017-25.

Auteur

Categorieën