Ga direct naar de content

Slaaf door mais

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 10 2018

Werd de slavenhandel gestimuleerd door de introductie van mais in Afrika aan het begin van de zeventiende eeuw? Cherniwchan en Moreno-Cruz vinden in een difference-in-difference-analyse dat het verbouwen van mais in Afrika zorgde voor een toename van het aantal verscheepte slaven. Het gewas verbeterde de voedsel­voorziening en leidde tot een hogere arbeidsproductiviteit op lokale plantages. Dat het aantal vanuit Afrika naar Amerika verscheepte slaven ondanks de hogere arbeidsproductiviteit toenam, verklaren de auteurs door te wijzen op de afnemende marginale opbrengsten van landbouwproducten: dit maakte het voor land­eigenaren financieel aantrekkelijk om een deel van de arbeidskrachten te verkopen.

Cherniwchan, J. en J. Moreno-Cruz (2018) Maize and precolonial Africa. CESifo Working Paper, 7018.

Auteur

Categorieën