Ga direct naar de content

Service agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 5 2006

s e r v i c e   ■  ag e nda

Agenda
Economics of Poverty, Environment
and Natural Resource Use
Van 17 tot en met 19 mei vindt in de
Wageningen International Conference
Center een internationale conferentie plaats
georganiseerd door de Universiteit van
Wageningen (Environmental Economics
and Natural Resources Group), Frontis
en het NWO (Stimuleringsprogramma
Milieu & Economie). De Themasprekers
op de conferentie zijn: C. Barrett (Cornell
University, USA), D. Bromley (University of
Wisconsin, USA), P. Dasgupta (University
of Cambridge, UK), S. Engel (University of
Bonn, Germany), K.-G. Mäler (Stockholm
University, Sweden) en D. Zilberman
(University of California, Berkely, USA).
Doel van de conferentie is om vooruitgang
te boeken in de analyse van oorzaken van
armoede en overdadige exploitatie van
hulpbronnen. Voor meer informatie kunt u
terecht op de speciale website
http://www.enr.wur.nl/uk

China Business Congres
De vakgroep van financiën van Maastricht is
van mening dat de ontwikkelingen in China
grote invloed hebben op het bedrijfsleven
hier in Nederland en organiseert daarom
samen met FOCUS een congres op 10 en 11
mei. Het doel van dit congres is de deelnemers bewustmaken van de effecten die China
heeft op Nederland. De groeiende Chinese
economie kan bedreigingen met zich mee
brengen in bepaalde sectoren maar door de
situatie goed te begrijpen en erop in te spelen
kan China ook nieuwe mogelijkheden bieden
voor Nederlandse bedrijven.
Meer informatie is te vinden op de website:
China@finance.unimaas.nl

Zeker met pensioen
Het door de WBS georganiseerde congres
genaamd ‘Zeker met pensioen. Van betrouwbaar naar betaalbaar?’ zal plaatsvinden op
dinsdag 16 mei in de Aula van de Universiteit
van Tilburg. Tijdens het aanstaande congres
wordt gezocht naar een realistische balans
tussen pensioenzekerheid en financierbaarheid. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.zekermetpensioen.nl

Tinbergen Institute Lectures 2006
Vanaf 2006 zal het Tinbergen instituut elk
jaar een serie Institutional Lectures houden
waarbij een vooraanstaande academicus een
intensieve advanced M.Phil cursus geeft aan
studenten die zich daarvoor hebben opge194

ESB  5-5-2006

Personalia
geven. Dit eerste jaar zal de cursus op 17
mei gestart worden door Professor Robert
Gibbons (MIT) en Organizational Economics
als onderwerp hebben.

Seminars
Tinbergen
9 mei: The Effects of Labor Market
Conditions on Working Time: A look at the
US-EU Experience, C. Michelacci (Madrid,
Cemfi)
11 mei: Do the Leading Indicators Lead Peaks
More Than Troughs? R. Segers
12 mei: Economic Theory, Till Requate &
Herman Vollebergh
16 mei: Contemporary functions of small and
medium-sized towns: A study of consumption
patterns in the UK and The Netherlands, E.
van Leeuwen
18 mei: Predicting Interest Rates using
Bayesian Analysis, M. de Pooter
18 mei: Limited contracts – extended
efficiency. Do collective contracts increase
labor market efficiency? M. Kocher
(Innsbruck)
18 mei: Monetary Policy in the Media,
M. Ehrmann (Europese Centrale Bank)
www.tinbergen.nl

ACLE
8 mei: Evolutionary Law and Economics Where Do We Stand, Where Should We Go?
G. von Wangenheim (University of Kassel)
www.cms.uva.nl/acle

UNU-Merit
9 mei: Formulation of Technical, Economic
and Environmental Efficiency Measures
that are Consistent with the Materials
Balance Condition,T. Coelli (Department of
Economics, University of Queensland)
15-17 mei external FM10 Openness: Code,
science and content­ – Making collaborative
creativity sustainable
(University of Illinois)
16 mei: Qualification and Education
Mismatches: Consequences for Workers,
L. Badillo-Amador (Technical University of
Cartagena)
www.merit.unu.edu

ENCORE
17 mei: Damage Actions for Breach
of The Community Competition Rules,
J. Rüggeberg
www.encore.nl

Professor Joop Stam neemt afscheid als
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Op dinsdag 16 mei om 16.00
uur in de aula van het Woudestein complex zal Stam zijn afscheidscollege houden
genaamd:The ‘Asian’ Path to Industrial
Development: The interlinkage between
Japan and China.
Voor meer info: Afdeling Interne &
Externe Betrekkingen,
tel. (010) 408 1216/1777
e-mail: press@eur.nl
De inaugurale rede van Professor Jacques
Reijniers aan de Nijenrode Business
Universiteit vindt plaats op 15 mei om
16.00 uur. Reijniers zal het vak Purchasing
Management gaan doceren. De titel van
zijn rede is: ‘Luctor et Emergo’. Bezoek
voor meer informatie de website: http://
www.nyenrode.nl of stuur een e-mail
naar info@nyenrode.nl

Promoties
Universiteit van Tilburg
Op woensdag 10 mei promoveert mr.
G.K. Habtom om 16.15 uur in de Aula van
de UvT. De titel van zijn proefschrift is:
‘Health Care Governance in Developing
Countries: The Case of Eritrea’. De promotoren zijn Prof. dr. P.H.N. Druys en
Prof. dr. P.W.A. Camps.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Op donderdag 11 mei 2006 promoveert
E.A. de Groot om 16.00 in de forumzaal
van het Woudesteincomplex van Erasmus
Universiteit. De titel van zijn proefschrift
is: ‘Essays on Economic Cycles’. De promotoren zijn Prof. dr. P.H.B.F Franses en
Prof. dr. H.R. Commandeur.

Vrije Universiteit Amsterdam
Op 18 mei promoveert Martijn Brons om
15.45 uur in de Aula van de VU. De titel
van zijn proefschrift is: ‘Meta-analytical
studies in transport economics’. De promotoren zijn Prof.dr. P. Nijkamp en Prof.
dr. P. Rietveld.