Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 12 2006

service
Verschenen in ESB
Europa

Stokman, A.C.J. en R.P. Faber (2005) Europese prijsconvergentie in vogelvlucht. Nr. 4456.
Tang, P.J.G., J.P. Ederveen en A. van der Horst (2004) Aantrekkelijk Europa. Nr. 4444.
Zwiers, A.R.G.J. en C.A. van der Wijst (2004) Herkansing Lissabon-strategie. Nr. 4437.
Oosterwijk, J.W. (2004) Europa in een hogere versnelling. Nr. 4432.

Onderwijs

Jacobs, B. en D. Webbink (2006) Rendement onderwijs blijft stijgen. Nr. 4492.
Brink, J. van den (2004) Afgenomen signaalwaarde van het hoger onderwijs. Nr. 4434.
Leuven, E. (2003) Onderwijssubsidie niet kosteneffectief. Nr. 4406.
Pomp, J.M. (2002) Marktwerking in het onderwijs. Nr. 4359.

Colofon

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.

Fiscale instrumentalisering

ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, Jaap-Jan de Jong
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom

Pensioenstelsel

Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster

Stevens, L.G.M. (2006) Fiscale instumentalisering. Nr. 4498.
Pen, J en C.A. de Kam (2005) Fiscale vervlakking is goed voor de rijken. Nr. 4459.
Stevens, L.G.M. (2005) Naar een bestendig fiscaal pensioenbeleid. Nr. 4465.
Stevens, L.G.M. (2003) Gefiscaliseerd arbeidsmarktbeleid. Nr. 4405.
Bovenberg, L., J. Mackenbach en R. Mehlkopf (2006) Een eerlijk en vergrijzingbestendig
ouderdomspenisoen. Nr. 4500.
Dalen, H. van en K. Henkens (2006) Vertrouwen in pensioenfondsen: wie kennis vermeerdert…
Nr. 4499.
Koedijk K. en A. Slager (2006) De toekomst van het Nederlandse pensioenfonds. Nr. 4496.
Bakker, R. (2004) Wie verdedigt het pensioenstelsel? Nr. 4425.

Financiële markten

Schilperoort, W.O. (2006) Economische en Monetaire Unie: tekort maakt schuld? Nr. 4483.
Struijs, A.C.A. (2005) Europese financiële integratie. Nr. 4459.
Boonstra, W.W. (2004) Een nieuw stabiliteitspact? Nr. 4431.
Salomons, R.M. en O.A.W.J. van den Heuvel (2001) Rol financiële markten onderschat.
Nr. 4334.

Rectificatie

Bij het artikel ‘Een eerlijk en vergrijzingbestendig ouderdomspensioen’ in ESB nr. 4500 is de
naam van de eerste auteur niet correct weergegeven. Dit had moeten zijn: Lans Bovenberg.

In ESB nr. 4502 (26 januari):
Onder andere:
I. Groot en S. Onderstal
No cure no pay, een goed idee
S. Kuipers
Pierson-penning voor Van de Klundert
Pas verschenen:

‘Gezondheid en zorg in cijfers’ is de nieuwste uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek
over het thema Gezondheid, welzijn en zorg. In het boek van 137 pagina’s wordt verslag gedaan
van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de gezondheids- en zorgstatistieken bij het CBS.

Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

32

ESB 12

januari 2007

Auteur