Ga direct naar de content

Scheuren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 12 2006

Redactioneel

Albert Jolink
Hoofdredacteur ESB,
Associate Professor RSM Erasmus University
a.jolink@sdu.nl

Scheuren

D

e scheurkalender van 2007 lonkt dik aan
de wand en nodigt uit tot gulzig fantaseren over wat ons nog te wachten staat.
Goede voornemens smeden zich aaneen
tot wensenlijstjes en fuseren tot doelen en zelfs ambities. Nu het economisch voor de wind lijkt te gaan
worden de latente behoeften nog eens aangespoord
om uit de winterslaap te ontwaken en zich te scharen voor het loket van ‘in te lossen schulden’.
Een oude wens van het ministerie van EZ om het
hoger onderwijs in Nederland van marktwerking
te voorzien is al tijden kalt gestellt als een van de
goede voornemens aan het begin van elk jaar. Nu
de gletsjers van staatsbemoeienis zich langzaam
hebben teruggetrokken uit het merendeel van de
verstilde economische sectoren komt het ijspaleis
dat academia heet in het vizier. De hete adem van
de topambtenaren van EZ reikt nog niet tot aan
de ivoren toren maar doet de hoop van velen in de
aanpalende steppe weer opleven.
Met de Bologna-declaratie genageld aan de poorten
van de academia beginnen de scheuren inmiddels
duidelijk te worden: “Het staat opleidingen vrij de
titels van bachelor of master toe te kennen†liet
een woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs
in 2002 al weten (Friesch Dagblad , 2002). Het
ging hierbij niet om de opleidingen van reguliere
onderwijs instellingen maar om alle mogelijke opleidingen en de opleidingen van de Intercultural Open
University in het bijzonder.
Deze laatste onderwijsinstelling, de Intercultural Open
University (IOU), heeft in de Friese universitaire vlakte
weer enig reliëf gebracht na de opheffing van de
Universiteit van Franeker in 1811. De IOU (nomen est
omen?) verzorgt vanuit haar hoofdkwartier ‘Yn’e Bosk
House’ te Opeinde (Fr) opleidingen die variëren van
filosofie tot bedrijfskunde, allen via afstandsonderwijs. De opleidingen leiden tot een bachelor of master
graad, en zowaar, ook een doctoraat behoort tot de

mogelijkheden. Voor 5000 euro kan de bachelor graad
worden verkregen; een master graad doet 7000 euro,
en voor het doctoraat moet men 8000 euro betalen.
Ook aan de accreditatie van de diploma’s is gedacht,
hoewel de IOU daar eigenlijk niet aan doet, gegeven
haar eigen principes: “Unlike traditional universities,
as a principle IOU never asks for official recognition.
Because of it’s academic standards and application of
modern education techniques, however, IOU has got
recognition from Academic-, United Nations-, public-,
commercial-, and governmental organizations and institutions. In fact, the academic level of IOU has been
an example for conventional universities.†De accreditatie-organisaties waar de IOU zich op beroept zijn de
Accrediting Commission for Colleges and Universities
(ACCU) and the World Council of Excellence in Higher
Education (WCEHE). Deze organisaties houden beiden kantoor in ‘Yn’e Bosk House’ te Opeinde (Fr).
In hetzelfde Bosk House’ te Opeinde is gevestigd de
League of International Universities (LIU) waarvan de
directeur verbonden is aan de Educational and Cultural
Task Forces, een private consultant, en tevens oprichter van de ACCU, LIU en IOU, uiteraard gevestigd in
‘Yn’e Bosk House’ te Opeinde (Fr). De Intercultural
Open University weet zich overigens ook gesteund door
de International Federation of Alternative Medicine,
waarvan de internationale president gevestigd is in, het
laat zich raden, ‘Yn’e Bosk House’ te Opeinde (Fr).
Een recente ontwikkeling in het ontdooiende landschap van het hoger onderwijs is de oprichting van
de Dutch University College for Social and Cultural
Studies te Deventer, geleid door Prof. Dr Dubbeling,
die een doctoraat heeft van de IOU en tevens associate professor is bij de IOU. De prijzen van de bachelor’s en master’s graden zijn vergelijkbaar met het
IOU. De accreditatie van de opleidingen van het Dutch
University College te Deventer is ook hier in de vertrouwde handen gelegd van de ACCU en de WCEHE
gevestigd in ‘Yn’e Bosk House’ te Opeinde (Fr).
Eén IOU maakt nog geen liberalisering van de hoger
onderwijsmarkt, maar de voortekenen om de markt
het lot van de kenniseconomie te laten bezegelen zijn
niet bemoedigend. Als kennis in de opbloeiende kenniseconomie zich beperkt tot een verhandelbaar goed,
waarbij kwaliteit (lees accreditatie) achter schimmige
acroniemen verscholen blijft voor de potentiële klant
is de verleiding van kwakzalverij een reële dreiging.
Niet de liberalisering maar de regulering van het
hoger onderwijs kan bijdragen tot de processen die
kennis tot middel in plaats van tot doel verheffen.
Zo blijft er toch nog wat te wensen over in 2007.
Literatuur
Friesch Dagblad (2002) Friezin wordt doctor bij Opeinder
universiteit. Friesch Dagblad 29 juli 2002.

ESB

12 januari 2007

Auteur