Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 6 2006

service
Begrotingsbeleid
Postma, J.K.T. (2005) Vernieuwing van de begrotingsinfrastructuur. Nr. 4451.
Kam, C.A. de (2004) Worstelen en boven komen. Nr. 4443.
Jansen, P.W. en E.B. Spijkerman (2002) Hoe effectief is begrotingsbeleid? Nr. 4389.
Compaijen, B. (2002) Miljoenennota 2003: nu de lasten, later de lusten? Nr. 4375.

Conjunctuur
Kuipers, B.J. en J.P. Verbruggen (2005) Economie leeft op. Nr. 4476.
Zwan, A. van der (2004) De Nederlandse economie: de vette en de magere jaren. Nr. 4449.
Schaik, A.B.T.M. van (2004) Loonmatiging gunstig voor economische groei? Nr. 4446.
Kuipers, B.J. (2004) Economie komt niet echt op stoom. Nr. 4436.

Economentoppen
Jolink, A. (2007) Economen Top 20, in de reprise. Nr. 4505.
Jolink, A. (2006) Scoren naar behoren. Nr. 4483.
Jolink, A. en S.G. van der Lecq (2006) Institutentop. Nr. 4480.
Lecq, S.G. van der (2005) Tilburg leidt, VU rukt op en UvA zakt! Nr. 4476.

Banksector
Ledrut, E.J.V. (2005) Interbancaire betaalsystemen in Europa en de VS. Nr. 4476.
Oosterloo S. en D. Schoenmaker (2005) Grensoverschrijdend bankieren in Europa. Nr. 4466.
Boot. A.W.A. (2005) Financiële sector en concurrentie. Nr. 4464.
Bikker, J.A. (2005) Wat bepaalt concurrentie tussen banken? Nr. 4459.

Erflaters
Vries, C. de (2006) Milton Friedman: wetenschapper op monetair breukvlak. Nr. 4500
Leen, A.R. (2006) Cobden: de apostel van de vrijhandel. Nr. 4480.
Hoogduin, L.H. (2005) W.F. Duisenberg: 1935–2005. Nr. 4468.
Molle, W. en F. van der Lecq (2004) H.W. Lambers 1916–2004. Nr. 4431.

Stadsgewesten
Hospers, G.J. (2003) Jane Jacobs: leven voor de stadseconomie. Nr. 4397.
Rienstra G.U. (2002) Agglomeratievoordelen zijn terug. Nr. 4343.
Manshanden, W.J.J., C. van der Vegt en J.G. Lambooy (1997) Wat is er aan de hand in de grote
steden? Nr. 4108.
Hessels, M. (1990) Zakelijke diensten en stadsgewestelijke differentiatie. Nr. 3766

In ESB nr. 4508 (20 april)
Onder andere:
L. Borghans, B. Golsteijn en A. de Grip
Werkend leren
J. Hinloopen en A. Soetevent
Clementieregelingen en kartels
In Memoriam Thijs de Ruyter van Steveninck
Op 17 maart j.l. is Thijs de Ruyter van Steveninck plotseling overleden, op 44-jarige leeftijd. Thijs was van oktober 1997 tot maart 1999 redacteur van ESB en stond bekend om
zijn scherpe observaties die hij in redactionele bijdragen treffend kon verwoorden. De laatste
jaren was Thijs werkzaam voor de Sociaal-Economische Raad voor de Nederlandse Antillen op
Curaçao vanwaar hij, onder andere, zich opwierp om misverstanden over de eilanden te verhelpen door stukken te schrijven in de Nederlandse pers. In een briefwisseling met de redactie
van ESB liet hij doorschemeren: “Bijna niemand heeft enig benul van het volstrekt willekeurige
karakter van dit land met zo’n twintig verschillende nationaliteiten, waar drie officiële talen worden gesproken, en op een oppervlakte van Frankrijk (toegegeven, vooral zee) zo weinig mensen
wonen als in Tilburg. Mijn opzet was dus om eerder een opsomming te geven van eigenaardigheden, economische problemen en eventuele oplossingen van de problemen van een mooi en
exotisch stukje Nederlandâ€. Thijs kennende is hij hierin geslaagd.
Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Thijs.
Albert Jolink

224

ESB

6 april 2007

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)