Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 9 2006

service
Arbeidsongeschiktheid
Koning, P. en D. van Vuuren (2006) WW-component in WAO-instroom verleden tijd. Nr. 4492.
Deursen, C.G.L. van en B. Cuelenaere (2006) Wie komen al na een kort arbeidsverleden in de
WAO. Nr. 4477.
Lindeboom, M., J. Bolhaar, Ph. de Jong en B. van der Klaauw (2005) Strengere poortwachtersfunctie UWV leidt tot lagere WAO-instroom. Nr. 4459.
Koning, P.W.C. (2004) Pemba: onbekend en onbemind, maar wel effectief. Nr. 4439.

Arbeidsmarkt
Waarden, J. van der en B. Visser (2006) Dynamiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Nr. 4500.
Bruinshoofd, W.A. en S.G. Grob (2006) Langer werken: een prikkelend vraagstuk. Nr. 4484.
Kok, L.M. en L.R. Janssens (2004) Kinderen, financiële prikkels en het WAO-risico van
vrouwen. Nr. 4439.
Jong, Ph.R. de en V. Thio (2004) Niet-werkende moeders hebben hoger WAO-risico. Nr. 4439.

Migratie
Brinkman, H.J. (2005) Migratie, de ontbrekende schakel. Nr. 4450.
Nicolaas, H., A. Zorlu, J. Hartog en A. Sprangers (2005) De arbeidsmarktpositie van nieuwe
immigranten. Nr. 4451.
Tang, P.J.G., J.P. Ederveen en A. van der Horst (2004) Aantrekkelijk Europa. Nr. 4444.
Nicolaas, H., A. Zorlu, J. Hartog en A. Sprangers (2004) Retourmigratiegedrag van recente
immigranten. Nr. 4440.

Klimaat
Pelkmans, J., R. Jansweijer en P. van Driel (2006) Naar een effectieve klimaatstrategie.
Nr. 4493.
Mulder, M. en M.G. Lijessen (2002) Klimaatbeleid: heffen of handelen? Nr. 4357.
Hoff, T. (2001) Bedrijven en het klimaatprobleem. Nr. 4328.
Woerdman, E. (2003) Verhandel rechten, geen reducties. Nr. 4409.

Ruimtelijke ordening
Nijkamp, P. (2005) Platteland zonder landbouw. Nr. 4460.
Atzema, O. (2004) Ruimte voor concurrentie. Nr. 4433.
Lambooy, J.G. (2002) Interactie tussen ruimte en beheer. Nr. 4383.
Bruinsma, F.R., R.J.G.M. Florax, F.G. van Oort en M. Sorber (2002) Wonen en werken:
wringen binnen rode contouren. Nr. 4361.

In ESB nr. 4506 (23 maart)
Onder andere:
K. De Witte en R.C. Marques
Regulering brengt efficiëntie in de drinkwatersector
M. Evers, R. de Mooij en D. van Vuuren
Arbeidsaanbodelasticiteit en beleid

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

160

ESB

9 maart 2007