Ga direct naar de content

Salaris en selectie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 24 2012

Hoe houd je baantjesjagers buiten je politieke partij? Hoe zorg je voor een toegewijd ambtenaren- of docentenkorps? Juist, door niet te veel salaris te betalen! Zo houd je enkel de intrinsiek gemotiveerde mensen over, terwijl de extrinsiek gemotiveerden hun heil elders zoeken. De SP heeft dit sinds jaar en dag begrepen en eist van haar volksvertegenwoordigers een afdracht van een substantieel deel van hun vergoeding. Mocht de SP in de regering komen, dan zullen ook de bewindspersonen van de SP eraan moeten geloven. Maar als je weinig betaalt, blijven er dan wel voldoende gekwalificeerde mensen over die bereid zijn hun positie en inkomen elders in de maatschappij op te geven? Een terechte vraag, niet alleen voor politieke partijen, maar ook voor onderdelen van de (semi-)publieke sector zoals het onderwijs en de ambtenarij. En ook een moeilijk te beantwoorden vraag, want hoe weet je welke mensen je misloopt doordat je een laag salaris biedt? Een recente studie in Mexico werpt hier een verrassend licht op. Vorig jaar zocht de Mexicaanse federale overheid 350 nieuwe medewerkers voor lokaal ontwikkelingswerk. Niet goed wetend welk salarisniveau tot de beste kandidaten leidt, besloot de Mexicaanse overheid om samen met onderzoekers van de Universiteit van Californië – Berkeley een veldexperiment op te zetten. Hierbij werd voor een willekeurige helft van de 350 posities geworven met een hoog salaris in de advertentie (5000 Pesos per maand), en voor de andere helft met een laag salaris in de advertentie (3750 Pesos per maand). In lijn met de theorie leidde het hoge salaris tot een grotere groep van kandidaten met betere kwalificaties. En, opmerkelijk, ook de intrinsieke motivatie van de kandidaten lijkt gemiddeld hoger bij het hogere salaris! De verklaring van de onderzoekers is dat goede kwalificaties en intrinsieke motivatie in sterke mate hand in hand gaan, waardoor een laag salaris niet alleen de best gekwalificeerde maar ook meest gemotiveerde kandidaten buiten de deur houdt. Of dit ook geldt in de Nederlandse (politieke) context is een belangrijke open vraag.

Auteur

Categorieën