Ga direct naar de content

Risicovolle expansie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 4 2018

Heeft een expansief monetair beleid effect op de kredietvoorwaarden die banken stellen? Neuenkirch en Nöckel onderzoeken dit voor banken in de eurozone gedurende de periode 2003–2016. Zij tonen dat expansief beleid de rentemarges, en daarmee de winsten, van financiële instellingen onder druk zet. In een vergeefse poging hun rentemarges op peil te houden, verlagen banken vervolgens de voorwaarden die zij stellen bij het verlenen van krediet. Onder de onderzochte landen bleek het geschatte effect op kredietvoorwaarden in Nederland het sterkst. Beleidsmakers dienen dus te waken voor de financiële risico’s van expansief ­monetair beleid.

Neuenkirch, M. en M. Nöckel (2018) The risk-taking channel of monetary policy transmission in the euro area. CESifo Working Paper, 6982.

Auteur

Categorieën