Ga direct naar de content

Risico’s worden in de eurozone ook privaat gedeeld

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 29 2020

■ Fien van Solinge en Beau Soederhuizen (CPB)

De coronacrisis heeft de discussie over publieke risicodeling van economische schokken, bijvoorbeeld via een Europees herstelfonds, weer doen oplaaien. Onderbelicht in de discussie is risicodeling via het private kanaal: de internationale kapitaal- en kredietmarkten. Als we kijken naar private risicodeling in het eurogebied via buitenlandse directe investeringen (FDI), aandelen en obligaties zien we dat Europese landen met elkaar verweven zijn: Nederland investeert veel in Europese landen die zijn getroffen door het coronavirus, en zij ook in Nederland.

Hoewel kleiner dan in de VS, is het private risicodelingskanaal in het eurogebied niet gering. In de figuur zijn de in- en uitgaande investeringen tussen Nederland en de door COVID-19 zwaarst getroffen eurolanden te zien. Hoewel het data over 2018 betreft – er is geen recentere data beschikbaar – geeft de figuur wel inzicht in de verwevenheid van landen via de Europese kapitaal- en kredietmarkten.

Nederlandse bedrijven en huishoudens hebben 841 miljard euro geïnvesteerd in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Een zware recessie in deze landen, wat kan leiden tot wanbetalingen of daling van waarde van investeringen, raakt dus ook Nederlandse financiële instellingen, bedrijven en huishoudens. Zowel bij de ingaande als bij de uitgaande investeringen is de blootstelling van Nederland het grootst aan Frankrijk en Duitsland.

De andere kant van de medaille laat zien dat de Duitse, Franse, Italiaanse en Spaanse private sector gezamenlijk voor 1.075 miljard euro in Nederland heeft geïnvesteerd. De gevolgen van een recessie in Nederland worden hierdoor gedeeld met buitenlandse investeerders. Een nadeel hiervan is dat buitenlandse financiering ook gevoelig is voor economische tegenspoed. Een buitenlandse investeerder kan daardoor in de toekomst mogelijk minder nieuwe financiering aan Nederlandse bedrijven verstrekken dan voorheen. Daarnaast is het mogelijk dat kredietverstrekkers, zowel via directe leningen als via obligaties, zich snel terugtrekken uit landen met financiële problemen.

Auteurs

Categorieën