Ga direct naar de content

Rendementen van pensioenfondsen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 15 1996

Rendementen van pensioenfondsen
Aute ur(s ):
ESB (auteur)
Bron: Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, (auteur)
Rendementen van pensioenfondsen, Rijswijk, mei 1996.
Ve rs che ne n in:
ESB, 81e jaargang, nr. 4058, pagina 452, 15 mei 1996 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):
pensioenen

De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (Opf) brachten deze
week een eerste, gezamenlijke rapportage uit, waarin een overzicht wordt gegeven van de behaalde rendementen van een
aantal van de aangesloten pensioenfondsen (zie tabel 1).

Tabel 1. Rendementen van pensioenfondsen

Pensioenfonds

Rendement (%)
totaal gem.
u95

91-95

ABN Amro
18,2
11,9
Ahold
16,3
10,7
Akzo Nobel
13,4
11,1
Bouwnijverheid
14,7
11,6
DSM
14,4
10,6
De Eendragt
15,9
10,3
Esso (Protector)
14,8
11,0
Hoogovens
13,4
10,0
KLM-pensioenfondsen
14,7
10,0
Kon. Nedlloyd
14,6
10,6
KPN
13,7
10,7
Philips-pensioenfondsen 13,9
11,0
Rabo
14,2
10,1
Shell
10,4
10,1
TNO
16,1
10,6
Unilever (Progress)
17,1
12,4
Volker Stevin
16,2
10,6
ABP
16,4
*
Campina Melkunie
15,7
*
DNB
15,2
*
GUO
Personeelspensioenfonds 15,7
*
HBG
14,5
*
Holland Casino’s
14,7
*
KBB
17,4
*
Landbouw
15,8
*
Metaalnijverheid
14,4
*
Nestle (Alliance)
17,1
*
PGGM
13,1
*
Q8/Kuwait Petroleum
16,3
*
Slagersbedrijf
16,4
*
Solvay
15,2
*
Spoorwegenpensioenfonds 16,7
*
Stork
14,0
*
Suiker Unie
16,1
*

54
53
67
63
42
59

50

26

69
74

69
81

56
61
56
69

Samenstelling beleg.portefeuille (%)
Vastrent
Aandelen
Onr goed
waarden
u95 u91
u95
u91
u95
u91
72
48
52
60
71
78
53
65
64
61
67
46
63
30
75
38
75
79
*
74

*
62
31
23
25
29
51
27
74
64
43
56
71
56
*
46
27
*
20
*

25
34
26
12
15
11
36
17
25
19
27
40
27
45
21
43
15
14
*
24

84
64
*
*
69
66
70
47
67
58
78
*
*
78

90
*
26
18
63
*
76
*
65
16
*
30
25
24

6
35
*
*
6
22
28
40
24
13
19
*
*
11

*
13
15
24
7
8
7
14
12
12
7
29
12
18
*
36
4
*
6
*
1
*
5
1
4
*
20
*
24
28
*
9
19
7

3
18
22
28
14
11
11
18
11
20
3
14
10
25
4
19
10
7
*
2
1 0
1
*
*
25
12
2
13
9
29
3
*
*
11

*
25

14
24
15
17
*
18
*
*
9
*

33
*
4
*
11
*

* niet beschikbaar op basis van standaardmethode (de standaardmethode is ontleend aan World Markets Company, Amsterdam).

De reden voor het uitbrengen van deze gezamenlijke publikatie is om de rendementen van de fondsen op een tijdige en vooral

vergelijkbare wijze te presenteren. De resultaten zijn berekend volgens een standaardmethode. De rendementen zijn
uitgedrukt in een totaal- rendementcijfer, waarin zowel de directe opbrengsten (rente, dividend, huuropbrengsten e.d.) als de
marktwaardeveranderingen zijn meegenomen.
Naast de rendementscijfers over 1995 en het vijfjaarsgemiddelde over 1991-95 is ook de samenstelling van de
beleggingsportefeuille opgenomen. Het beleggingsbeleid is afgeleid van de lange- termijn verplichtingenstructuur van het fonds.
De fondsen bepalen op actuariële wijze de risico’s die zij kunnen lopen en stemmen hierop hun beleggingsbeleid af. De
optimale portefeuillesamenstelling voor ieder pensioenfonds kan mede op basis van de verplichtingenstructuur en het gekozen
risicoprofiel een andere zijn. In de praktijk betekent dit dat ieder pensioenfonds een andere spreiding van het vermogen heeft.
Gelijke rendementen in deelmarkten kunnen dus leiden tot verschillende totaalrendementen.
Tot slot is van belang dat pensioenfondsen over een lange periode worden beoordeeld. Dit geldt temeer daar de
waardefluctuaties per deelmarkt zeer kunnen verschillen. Een beter inzicht over de langere termijn zal worden verkregen door
studie van de resultaten over minimaal vijf jaar, waardoor het jaareffect van de waardefluctuaties wordt gedempt.
Zie in deze discussie ook:
J.Th.A.M. Jeurissen, Pensioenen en verplichtstelling;
L.Hoffman, Keuzevrijheid: heeft dat zin?;
G.W. Euverman en CH.J.A. Oor, De berekening van de pensioenratio’s;
en het naschrift; M.P.A. Eichholtz en P.G. Koedijk, Meer transparantie, meer prestatiegerichtheid.

Copyright © 1996 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur