Ga direct naar de content

Regionale banengroei

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 26 2000

Regionale banengroei
Aute ur(s ):
Sociaal-economische statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4240, pagina 83, 28 januari 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De werkgelegenheid is in de afgelopen jaren vrijwel overal in het land toegenomen, maar niet overal was de groei even sterk. Tussen
eind 1995 en eind 1998 steeg het aantal banen van werknemers in geheel Nederland met ruim tien procent ofwel met 585.000. In
absolute zin was de banengroei het grootst in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. In deze drie provincies samen
kwamen er 350.000 banen bij, dus meer dan de helft van de totale groei.
Kijkt men naar de relatieve groeicijfers, dan ontstaat een ander beeld. De provincie Flevoland is dan ruimschoots koploper: hier nam het
aantal banen tussen eind 1995 en eind 1998 toe met twintig procent. Ook in de provincie Utrecht lag de banengroei met vijftien procent
aanmerkelijk boven het landelijk gemiddelde. De groei was het laagst in de provincies Zeeland en Groningen.
Grote steden
Nog veel grotere verschillen in banengroei zijn er tussen de grote gemeenten. In de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners
liep de banengroei tussen eind 1995 en eind 1998 uiteen van 4 tot 28 procent. Ruimschoots koploper was Almere (28 procent). Ondanks
de sterke toename van de werkgelegenheid in deze groeigemeente was het aantal banen daar eind 1998 nog laag in verhouding tot het
inwonertal. Op de tweede plaats kwam Zoetermeer, waar het aantal banen tussen eind 1995 en eind 1998 toenam met 21 procent. Tot de
sterke groeiers behoorden ook de gemeenten Apeldoorn, Haarlemmermeer en de grote steden in Noord-Brabant.
De laagste groei deed zich voor in Haarlem en Leiden (elk vier procent). In Rotterdam en Maastricht bleef de werkgelegenheidsgroei met
zeven procenmt ruim achter bij het landelijk gemiddelde. Met dit lage cijfer onderscheidde Rotterdam zich van Amsterdam, Den Haag en
Utrecht, waar de banengroei boven het landelijk gemiddelde lag.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur