Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 16 1994

lLctmcatie
In het artikel van C. van Ewijk en
L.].R. Scholtens, De rentabiliteit van
mainport Schiphol, verschenen in
E5Bvan 9 maart 1993, is in de conclusie ten onrechte de term ‘bestedingseffecten’ gebruikt, waar ‘multiplicatoreffecten’ werden bedoeld. Het gaat
hier om de indirecte effecten (‘spinnoffs’) van de capaciteitsuitbreiding,
en niet om de bestedingsimpuIs van
de investeringen zelf.