Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 20 1993

In het artikel “Infrastructuur en eco-

nomische groei” van M.W. ToenGout en M.M. Jongeling in ESB van

12 mei jl. zijn op biz. 427 bij de gepresenteerde schattingsresultaten de
bijbehorende t-waarden en correlatiecoefficient weggevallen. De gevonden t-waarden zijn resp. 4,39; 2,40;
2,68; 1,29; 1,35. R2 = 0,778. In vergelijking (2) moet het minteken door

een plus worden vervangen. Het betreft tekstverwerkingsfouten die geen
invloed hebben op het betoog. Onze
excusus voor het ongerief.