Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 9 1992

JVectificatie
In ESB van 2 december verscheen
per abuis de DNB-conjunctuurindicator van november in plaats van die
van december. In november wees de
indicator op een neergaande conjunctuur, maar de realisatiereeks
wees op herstel. Inmiddels heeft
ook de realisatiereeks de neergaande beweging voortgezet, zodat beide reeksen weer met elkaar in de
pas lopen (figuur 1).