Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 31 1991

rVectificatie
In het Conjunctuurbericht in ESB, 24
juli 1991, biz. 759 zijn helaas de figuren 4 en 5 van plaats verwisseld. In
figuur 4 staat dus afgebeeld de ‘beoordeling orderpositie’, terwijl u in
figuur 5 het ‘consumentenvertrouwen’ ziet weergegeven.