Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 19 1987

RECTIFICATIE
In het artikel van W.J.M. Heijman,
Het terugdringen van het mestoverschot, in ESa van 5 augustus 1987, is
een storende fout geslopen. In de tabel
staat in de kolommen (2), (3), (4) en (5)
tot twee maal toe ‘Produktie’, waar
‘Mest’ had moeten staan, en ‘Mest’,
waar ‘Produktie’ had moeten staan.