Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 2 1986

Rectificatie
In het artikel ,,lnfrastructuur en economische groei (I)” van H.J. Roodenburg, R.J.J. Roemers en M.M.J. Vergeer, overigens alien werkzaam bij het
Centraal Planbureau, in ESB van 2 juli
1986 staat een storende tout. De derde
zin onder label 1 (biz. 661, kolom 1,
zesde regel van onderen) had moeten
luiden: ,,De overheidsinvesteringen,
waaraan een grotere invloed op de
economische groei wordt toegeschreven dan aan de investeringen van bedrijven, zijn heterogeen van samenstelling.”