Ga direct naar de content

Recordhoogte kapitaalinstroom VS

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 5 2003

Recordhoogte kapitaalinstroom vs
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4413, pagina 431, 5 september 2003 (datum)
Rubrie k :
statistiek
Tre fw oord(e n):

Het Amerikaanse tekort op de lopende rekening is door het gevoerde overheidsbeleid, zowel budgettair als monetair, fors opgelopen. Dit
impliceert een toename van de Amerikaanse financieringsbehoefte. De door de Treasury Department gepubliceerde kapitaalstroomcijfers
over het tweede kwartaal tonen evenwel aan dat er nog altijd veel buitenlandse belangstelling voor Amerikaanse effecten (obligaties en
aandelen) bestaat. De netto-instroom uit hoofde van het effectenverkeer was met $ 257 miljard veruit het grootste ooit. Opvallend is dat
Amerika zich nog altijd hoofdzakelijk financiert met obligaties. In totaal kocht het buitenland voor $ 154 miljard aan (semi-)overheidpapier.
Hierbij bevonden de gekochte bedragen aan Agency-leningen ($ 59 miljard) en Treasuries ($ 95 miljard) zich op recordhoogte. Tevens
werd er nog eens voor meer dan $ 72 miljard aan bedrijfsobligaties gekocht. In totaal bestond dus bijna negentig procent van de
kapitaalinstroom uit beleggingen in vastrentend papier.
De massale aankoop van Treasuries door Japan is opvallend als gekeken wordt naar de
houders hiervan. Het valuta-interventiebeleid van Japan speelt hierbij een belangrijke rol. Eind juni bedroeg het Japanse houderschap
aan Treasuries $ 442 miljard, vergeleken met $ 366 miljard aan het begin van dit jaar. Ook het Chinese houderschap is in deze periode
sterk toegenomen, van $ 103 miljard tot $ 123 miljard. Hierbij spelen valutaoverwegingen eveneens een belangrijke rol.
De totale kapitaalinstroom in het tweede kwartaal was ruim voldoende om het tekort op de lopende rekening twee keer te dekken. Toch
was er in deze periode sprake van een flinke depreciatie van de dollar ten opzichte van de euro. Waarschijnlijk kan dit worden
toegeschreven aan het afdekken van de dollarbelangen door buitenlandse beleggers. Dit leidt tot een uitstroom in het verkeer van kort
kapitaal, dat niet in deze cijfers wordt meegenomen.
figuur 1

Figuur 1. Netto-instroom effectenverkeer VS, in miljarden dollars

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)