Ga direct naar de content

Puzzel

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 9 2014

ESB Zomerpuzzel

Zomerpuzzel
Beste ESB-lezer,
Om u ook tijdens onze zomerstop te vermaken vindt u hierbij een puzzel.
De antwoorden van 1 verticaal + 14 horizontaal + 4 verticaal vormen tezamen de
oplossing van de puzzel.
Om kans te maken op een leuke prijs kunt u uw antwoord mailen naar esb@sdu.nl
Veel puzzelplezier,
De redactie
Horizontaal
1 Het spel was niet mooi, maar met vijf doelpunten uit acht scoringskansen waren de oranje WK-leeuwen dodelijk … tegen Spanje (9)
5 Amerikaans anticrisismiddel (2)
7 Samen met AFM toezichthouder in het financiële binnenland (3)
8 Maximalisatiedoel van welvaartseconomen (3)
9 Volgens Franse econoom zit het vermogen
steeds meer bij de … (5)
11 Dit orgaan kreeg voor het eerst een nietunaniem verkozen voorzitter (2)
12 Cash cow van Den Haag, liet Groningen op
zijn grondvesten beven (3)
14 Er bestaan drie soorten leugens: leugens,
verdorven leugen en … beweringen (12)
17 Dijsselbloem stelde een maximum aan de
bonus van deze opperbaas in de financiële wereld (3)
18 Draghi hoopt de deflationaire dreiging
spoedig een … toe te roepen (4)
20 Zonder begrotingsevenwicht leven wij allen
op de … (3)
22 Ondanks slecht eerste kwartaal zien de inkoopmanagers de toekomst niet … in (3)
25 Klijnsma’s redmiddel voor de pensioenen
behelsde een verscherping hiervan (3)
26 Steeds vaker volgt op haar raming geen
beaming (3)
27 Belangrijke adviseur van de regering is bezorgd over vermogensongelijkheid (3)
28
Begrotingsdiscipline is geboden, anders
blijft de jongere generatie hiermee zitten (6)
474

Verticaal
1 CEP: Centraal … Plan (10)
2 Ging deze instantie haar boekje te buiten?
Karlsruhe zegt “jaâ€, maar het Hof van Justitie
heeft het laatste woord (3)
3 Dit Russische begrip zorgde voor rellen in
Griekenland (6)
4 Deze onlangs door Facebook overgenomen
dienstenapplicatie stelt haar gebruikers in
staat om gratis … te sturen (9)
6 Frankfurter paardenmiddel om interbancaire kredietverlening aan te zwengelen (4)
10 Als een prijsstijging van een product leidt
tot een relatief grotere daling van de vraag,
dan is dit product … (9)
12 Blok zet dit instituut in de steigers om de
woning uit het slop te trekken (3)
13 Micro, meso, … (5)
15 Sterk Republikeins drankje biedt Obama
weinig zoets (3)
16 Amerikaanse online-gigant die het aflegt
het af tegen Google (3)
19 Kan progressief of vlak zijn, maar gaat wat
Rutte-II betreft op arbeid omlaag (4)
21 Met Italiaans sausje en hoge snelheid ging
de NS naar een fiasco (4)
23 Inter-parliamentary Union (3)
24 Trio planbureaus: CPB, SCP en … (3)

Jaargang 99 (4689 & 4690) 10 juli 2014

Zomerpuzzel ESB

2

1

3

4
5

6

7

8
9

10

11
12

14

15

13

16

17
18

19

20
22

25

26

23

21

24
27

28

Jaargang 99 (4689 & 4690) 10 juli 2014

475

Auteur