Ga direct naar de content

Promotiebespreking: Nando Strik

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 30 2023

Nando Strik verdedigt zijn dissertatie op 31 januari

Transparantie binnen organisaties heeft al lange tijd de aandacht bij weten­schappelijk onderzoek. Het kan namelijk leiden tot een betere samenwerking tussen werknemers zodat problemen effectiever worden opgelost. Vanuit dit oogpunt dienen werknemers geen kennis achter te houden. Of kan het achterhouden van informatie wél nuttig zijn? Dat heb ik onderzocht.

De eerste vraag is: ‘Hebben deze mensen gezamenlijke of conflicterende doelen?’ Uit mijn onderzoek blijkt dat mensen met gezamenlijke doelen minder kennis achterhouden, en dat mensen met conflicterende doelen dat juist meer doen. Zo kunnen bijvoorbeeld twee teamleden werken aan één teamdoel en geen kennis achterhouden, maar als ze beiden solliciteren naar een promotie houdt men de kennis wel achter. Kennis achterhouden kan hierbij dus bijdragen aan een persoonlijk doel.

De tweede vraag: ‘Vertrouwen deze mensen elkaar?’ Mijn model laat zien dat vertrouwen tussen mensen leidt tot een vermindering van het achterhouden van kennis. Maar als mensen elkaar niet vertrouwen en wel gezamenlijke doelen hebben, houden ze voor elkaar juist meer kennis achter. Als die twee teamleden in het voorbeeld werken aan een teamdoel, maar elkaar niet vertrouwen, zullen ze kennis voor elkaar achterhouden.

De derde vraag: ‘Vertegenwoordigen deze mensen een grotere groep?’ Mijn onderzoek laat zien dat mensen die zich sterk met een groep identificeren, de doelen van die groep als hun eigen doelen beschouwen. Door deze sociale identificatie worden vervolgens de gezamenlijke of conflicterende doelen versterkt.  Wanneer we terugkeren naar het voorbeeld waarin de twee teamleden nu twee verschillende teams representeren, dan zullen deze meer kennis achterhouden om hun groepsdoelen te behalen. Als de groep groter wordt, wordt dit versterkende effect veelal zwakker.

Kennis achterhouden hoeft, kortom, niet per se vermeden te worden, aangezien het kan helpen bij het behalen van persoonlijke doelen of teamdoelen. Ik hopen dat dit model bijdraagt aan een optimale inzet van kennis in organisaties.

Auteur

  • Nando Strik

    Promovendus aan de Universiteit Maastricht

Categorieën

Plaats een reactie