Ga direct naar de content

Promotiebespreking: Michiel de Roo

Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 28 2023

De maatschappij vraagt bedrijven in toenemende mate om meer actie te ondernemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij bedrijven op een systematische manier sociaal, milieu- en economisch beleid in hun bedrijfsvoering implementeren. Het akkoord van Parijs, de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, en een wetsvoorstel voor International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) laten de toenemende vraag naar MVO in de maatschappij zien.

Michiel de Roo verdedigt zijn dissertatie op 7 september

In mijn proefschrift onderzoek ik door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek hoe factoren op nationaal, organisatorisch en individueel niveau MVO beïnvloeden. Zo heb ik, met een dataset van 3.834 beursgenoteerde bedrijven, verspreid over 38 landen, de relatie tussen de aanwezigheid van een overschot aan financiële middelen (hierna: financiële middelen) en de MVO-uitkomsten bestudeerd. De resultaten laten zien dat de relatie tussen financiële middelen en MVO-uitkomsten varieert tussen verschillende landen door verschil in economische groei en de kracht van het nationaal rechtssysteem (hoe effectief een overheid haar beschermende functies uitvoert).

Verder heb ik door middel van interviews, zowel met MVO-managers, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het MVO-beleid, als met het algemeen middenmanagement onderzoek gedaan bij multinationale ondernemingen. Mijn bevindingen laten zien dat MVO-managers, naast interne tactieken om leden van de organisatie te engageren, ook externe belanghebbenden van de organisatie mobiliseren om van buitenaf de vraag naar MVO te creëren en met externe belanghebbenden samenwerken om MVO-kwesties aan te pakken. Door externe belanghebbenden te mobiliseren kan MVO-relevantie binnen de organisatie worden verhoogd, en door met externe belanghebbenden samen te werken kunnen MVO-kwesties aangepakt worden die de organisatie niet alleen kan aanpakken. Voorts heb ik op basis van interviews met algemeen middenmanagement onderzocht hoe factoren binnen een organisatie kunnen leiden tot een ontkoppeling tussen het MVO-beleid en een implementatie op de werkvloer. De resultaten laten zien dat het gebrek aan consensus, coherentie, samenwerking en coördinatie de kans op een ontkoppeling van beleid en praktijk kan vergroten.

Beleidsmakers binnen de overheid kunnen onderzoeken in hoeverre zij met regelgeving voor een externe prikkel bij bedrijven kunnen zorgen, zodat bedrijven meer doen aan MVO. Ook beleidsmakers binnen organisaties kunnen onderzoeken in hoeverre de koppeling tussen het MVO-beleid en de implementatie op de werkvloer verbeterd kan worden.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie