Ga direct naar de content

Promotiebespreking: Joris Klingen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 21 2021

25 maart

Vrije Universiteit Amsterdam

Voor veel wetenschappelijke vraagstukken geldt dat een gecontroleerd experiment de meest betrouwbare resultaten geeft. Als zo’n experiment echter niet haalbaar is, kunnen natuurlijke experimenten uitkomst bieden. Nieuwe data hebben hier ook alle mogelijkheden toe, zo laat ik in mijn proefschrift zien aan de hand van vier studies binnen de milieu- en transporteconomie.

In de eerste studie combineer ik statistieken van schaakpartijen in de Nederlandse competitie met luchtkwaliteitsmetingen. Het blijkt dat fijnstof de kans op remise verhoogt. Dit suggereert dat fijnstofvervuiling de risicoaversie vergroot; waarschijnlijk ook bij beslissingen buiten het schaken, zoals bij risicovolle transacties.

In een ander hoofdstuk onderzoek ik het effect van de ozonvervuiling. Medische studies laten zien dat ozon de longcapaciteit tijdelijk vermindert. Om te onderzoeken hoe dat buiten een laboratorium een rol kan spelen, heb ik de fietssnelheden geanalyseerd van miljoenen fietsers in Londen. De resultaten laten zien dat ozonvervuiling fietssnelheden verlaagt, zelfs bij concentraties die onder de huidige luchtkwaliteitsnormen liggen. Het lijkt aannemelijk dat luchtvervuiling bij andere buitenactiviteiten, zoals wandelen, tot een soortgelijk tijdverlies leidt.

In weer een ander hoofdstuk onderzoek ik het effect van de fietsinfrastructuur in New York. Dat laat zien dat fietspaden de veiligheid van fietsers verbeteren, zowel op straten als op kruispunten. Zodra een gebied volledig kan worden doorkruist via een afgeschermd fietspad, vermindert het aantal ongevallen met fietsers naar schatting met 34 procent.

Ten slotte bestudeer ik, met behulp van de in 2017 afgeschafte roamingtarieven de invloed van smartphones op verkeersongelukken.

Omdat alleen bestuurders uit het buitenland te maken kregen met deze veranderende tarieven, kon er zowel een interventiegroep als een controlegroep (binnenlandse bestuurders) worden vastgesteld. De resultaten op basis van een difference-in-differences-schatting laten zien dat een smartphone-afleiding tien procent van de ongevallen kan verklaren, en dat deze ongevallen met name plaatsvinden op wegen binnen de bebouwde kom.

De onderzoeken in mijn proefschrift geven niet alleen nieuwe kwantitatieve inzichten, maar bieden ook een inkijk in hoe door natuurlijke experimenten, in combinatie met grote hoeveelheden data, vraagstukken over luchtvervuiling en verkeersveiligheid kunnen worden beantwoord.

Auteur

Categorieën