Ga direct naar de content

Profijtelijke genen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 30 2018

Is de verdiencapaciteit van mensen genetisch bepaald? Barth et al. analysen dit aan de hand van verschillen in het financiële vermogen van gepensioneerden. Mensen met een genetische structuur die samenhangt met betere cognitieve vaardigheden blijken meer vermogen op te hebben gebouwd, maar dit is slechts deels ten gevolge van een hogere opleiding of een rianter arbeidsinkomen. Uit keuze-experimenten blijken ze bijvoorbeeld ook minder risicoavers en nemen ze bij financiële beslissingen een langere tijdshorizon in acht. Het hebben van de ‘juiste’ genen betaalt zich dus op meerdere manieren uit.

Barth, D., N.W. Papageorge, K. Thom (2018) Genetic endowments and wealth inequality. NBER Working Paper, 24642.

Auteur

Categorieën