Ga direct naar de content

Posities Nederlandse financiële sector in Rusland niet transparant

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 13 2022

Door onvolledige publieke overzichtsdata is het lastig om een beeld te krijgen van de blootstelling van de Nederlandse financiële sector aan Rusland. Deze blootstelling kan echter wel relevant zijn voor de financiële stabiliteit. Het risico is namelijk dat er, vanwege de oorlog in Oekraïne en de opgelegde sancties aan Rusland, aanzienlijke afschrijvingen plaats kunnen vinden op de blootstelling aan Rusland.

Publiek beschikbare data geven een onvolledig beeld van de blootstelling van Nederlandse financiële instellingen aan Rusland, omdat deze enkel bankleningen bevatten. Andere financiële instellingen, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, zitten niet in de data. Andere typen claims van banken, zoals bezittingen of effecten, worden ook niet meegenomen.

De figuur toont de blootstelling aan van Nederlandse banken aan Rusland op basis van de data die wel beschikbaar zijn. Wat betreft de leningen aan Russische partijen van banken met het hoofdkantoor in Nederland bedraagt de blootstelling eind 2021 vier miljard euro. Omdat het gaat om geconsolideerde balansen, zijn leningen binnen een bankgroep – van bijvoorbeeld ING Nederland aan ING Rusland – niet meegenomen. Wanneer we een blootstelling meten op basis van locatie, komen we uit op slechts één miljard aan blootstelling. In deze berekening zitten de leningen binnen de groep wél in de data, maar een lening van ING Verenigd Koninkrijk aan een Russisch bedrijf weer niet. Beide meetmethoden laten een dalende trend in de blootstelling aan Rusland zien vanaf 2013.

De praktijk leert echter dat beide schattingen ver onder de daadwerkelijke blootstelling liggen. Zo rapporteerde ING alleen al meer blootstelling aan Rusland te hebben (6,7 miljard) in 2022 dan de publieke data laat zien voor alle Nederlandse banken samen.

Duidelijkheid over de blootstellingen aan Rusland kan de financiële ­stabiliteit verbeteren, omdat het de markt transparanter maakt. Wanneer het duidelijk is hoeveel blootstelling Nederlandse financiële instellingen hebben aan Russische partijen, dan kunnen die risico’s ook goed ingeprijsd worden. Dit voorkomt marktcorrecties op een later moment.

Auteurs

Categorieën