Ga direct naar de content

Polen belangrijk voor de Nederlandse arbeidsmarkt

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 16 2018

■ Arjan Heyma en Paul Bisschop (SEO Economisch Onderzoek)

Werknemers uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landers) vormen een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse economie. In totaal hadden in 2016 op enig moment 371.000 MOE-landers een of meer banen in Nederland en samen droegen zij in dat jaar ongeveer 11 miljard euro bij aan het nationaal inkomen. Uitgedrukt in banen komt dat neer op 514.000 arbeidsplaatsen, ofwel 4,7 procent van het totale aantal banen in Nederland in 2016.

De in Nederland werkzame MOE-landers bestaan voor het grootste deel uit Poolse arbeiders. De bijdrage van MOE-landers is in een aantal specifieke sectoren van wezenlijke omvang. In de agrarische sector wordt meer dan een kwart van alle banen ingevuld door werknemers uit Midden- en Oost-Europa, nog afgezien van mensen uit deze landen die via een uitzendbureau in deze sector werkzaam zijn. Ook in de zakelijke dienstverlening is het aandeel banen dat ingevuld wordt door MOE-landers aanzienlijk: meer dan twintig procent. Het gaat hier met name om pak- en sorteerwerk en werk bij de veiling van land- en tuinbouwproducten.

MOE-landers concentreren zich niet alleen in bepaalde sectoren, maar ook in enkele regio’s. Van de arbeidsmarktregio’s is Haaglanden koploper als het gaat om werkzame MOE-landers: ongeveer vijftien procent van de banen in deze regio werd in 2016 ingevuld door met name Polen. Het gaat dan vooral om uitzendbureaus (24 procent) en de zakelijke dienstverlening (24 procent), naast directe dienstverbanden in de agrarische sector van het Westland (11 procent). Ook in de regio’s Helmond-

De Peel en Noord-Limburg wordt meer dan tien procent van alle banen ingevuld door mensen uit Midden- en Oost-Europa. Ook zij werken grotendeels in bovengenoemde sectoren. Overige sector-regio-combinaties die in het oog springen zijn de logistiek in Midden-Brabant (21,4 procent), de agrarische sector in West-Brabant (15,7 procent) en de metaalindustrie in Helmond-De Peel (12,7 procent).

Auteurs

Categorieën