Ga direct naar de content

Oorzaken flexibilisering

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 20 2018

In de periode 2003–2017 is het aandeel van werknemers met een tijdelijk of flexibel contract in Nederland gestegen van 16 naar 27 procent. Wat verklaart deze sterke ­stijging? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt dit op basis van vragenlijsten onder werk­gevers en werknemers. Ongeveer een kwart van de toename blijkt het gevolg van teleurstellende economische groei en de daarmee gepaard gaande zwakkere onder­handelingspositie van werknemers. Daarnaast kan de stijging van tijdelijke contracten bij kleine en middelgrote werkgevers deels verklaard worden uit werkgeversverplichtingen bij ziektegevallen. Vermindering van deze verplichtingen zal echter onvoldoende zijn om de ­toename in het aantal tijdelijke contracten ongedaan te maken.

Josten, E. en J.D. Vlasblom (2018) Tijdelijk werk geven: invloed van laagconjunctuur en langdurige ziektegevallen. SCP-publicatie, 2018-15.

Auteur

Categorieën