Ga direct naar de content

Ongelijke scholing

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 6 2021

De wereldwijde ongelijkheid op onderwijsgebied neemt toe. Tot die conclusie komen Lutz et al. met behulp van data over geletterdheid. Deze conclusie staat echter haaks op eerdere bevindingen die concluderen dat het verschil afneemt. Redenen daarvoor zijn dat veel onderzoeken data over de schoolgaande generatie naar de gehele bevolking toe generaliseren, en zodoende het effect van een verbetering in het onderwijs overschatten. Ook gaat een verbeterde toegang tot onderwijs vaak samen met een achteruitgang van de kwaliteit ervan. De geletterdheid van de beroepsbevolking geeft een realistischer beeld van het onderwijsniveau van de bevolking en laat zien dat de verschillen in onderwijsniveau toenemen.

Lutz, W., C. Reiter, C. Özdemir et al. (2021) Skills-adjusted human capital shows rising global gap. Proceedings of the National Academy of ­Sciences, 118(7), e2015826118. Te vinden op www.pnas.org.

Auteur

Categorieën