Ga direct naar de content

Ondernemers anticiperen op verhoging box 2-tarief

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 21 2020

■ Theodoor de Jong (Ministerie van Financiën)

Aanmerkelijk-belanghouders hebben in 2019 sterk geanticipeerd op de verhoging per 2020 van het belastingtarief in box 2, zo blijkt uit de aangiftegegevens van de dividendbelasting. Dit onderstreept eens te meer het idee dat winstuitkeringen aan aanmerkelijk-belanghouders (de belastinggrondslag voor box 2) sterk fiscaal bepaald zijn.

De figuur toont de ontwikkeling van het dividend waarvoor het standaardtarief van de dividendbelasting geldt. Hieronder vallen vrijwel alle dividenduitkeringen door bv’s aan hun aanmerkelijk-belanghouders. Door naar het standaardtarief te kijken, wordt er geschoond voor de (soms zeer grote) bedragen waarop bijzondere situaties van toepassing zijn, zoals deelnemingsdividenden en dividenduitkeringen aan buitenlandse aandeelhouders. Op deze manier laten de dividenduitkeringen door bv’s zich goed vergelijken met die door ondernemingen met andere rechtsvormen, met name nv’s.

Uit het Bouwstenenonderzoek van het Ministerie van Financiën is al duidelijk geworden dat het vermogen van aanmerkelijk-belanghouders met 400 miljard euro veel groter is dan tot nog toe uit de statistieken bleek. Door het niet uitkeren van winsten wordt belastingbetaling uitgesteld. Winstuitkeringen worden opgespaard voor jaren waarin het tarief in box 2 tijdelijk verlaagd is, zichtbaar in de figuur voor de jaren 2007 en 2014. Naar nu blijkt heeft dit gedrag zich herhaald in 2019, vooruitlopend op de tariefsverhoging per 2020. Het effect wordt versterkt door de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, die over enkele jaren ingaat, waardoor aanmerkelijk-belanghouders die geld van de eigen bv hebben geleend nu ook dividend laten uitkeren.

Een deel van de stijging van de dividenduitkeringen wordt veroorzaakt door hogere bedrijfswinsten, aangezien ook de dividenduitkeringen bij andere ondernemingen dan bv’s sterk zijn gestegen (blauwe lijn). Uitgaande van dezelfde winstgroei als bij bv’s, bedraagt het anticipatie-effect circa 13,6 miljard euro meer uitgekeerd dividend in 2019. Dit zorgt voor een eenmalige belastingopbrengst in box 2 van 3,4 miljard euro, waarvan 2,0 miljard euro al betaald is als voorheffing in de dividendbelasting. In de komende jaren worden de belastingopbrengsten juist gedempt door dit anticipatie-effect.

Auteur

Categorieën