Ga direct naar de content

Oma aan het werk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 26 2022

Het verhogen van de Nederlandse pensioenleeftijd in 2006 heeft tot minder geboorten geleid, blijkt uit het onderzoek van Ilčiukas. Door middel van een regression discontinuity design keek hij of vrouwen wier ouders net na 1 januari 1950 waren geboren minder kinderen kregen dan vrouwen wier ouders net voor die datum waren geboren. De verhoging van de pensioenleeftijd blijkt het geboortecijfer te hebben verlaagd met één kind per tachtig vrouwen, onder de vrouwen van wie de moeder langer door moest werken. Dit wordt verklaard door het feit dat informele kinderopvang minder aanwezig is, want oma’s moeten immers werken.

Ilčiukas, J. (2022) Fertility and parental retirement. Tinbergen Institute Discussion Paper, 2022-021/V.

Auteur

Categorieën