Ga direct naar de content

Nieuw werk in recessie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 29 2021

Het lijkt contra-intuïtief, maar tijdens recessies vinden meer mensen nieuw werk dan in een hoogconjunctuur. Dat de werkloosheid niettemin stijgt, komt omdat er tijdens een laagconjunctuur nog meer mensen hun werk verliezen. Bestaande modellen die werkloosheid modelleren, kunnen niet goed verklaren waarom werklozen tijdens recessies vaker werk vinden. Met een acyclisch congestiemodel kunnen Mercan et al. wel zo’n dertig tot veertig procent van de schommelingen in de werkloosheid van de Verenigde Staten voorspellen.

Mercan, Y., B. Schoefer en P. Sedláček (2021) A congestion theory of unemployment fluctuations. NBER Working Paper, 28771.

Auteur

Categorieën