Ga direct naar de content

Neerwaarts risico op beurs omlaag na steunmaatregelen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 4 2020

■ Kasper Goosen en Meilina Hoogland (DNB)

Als gevolg van zorgen bij beleggers over de economische gevolgen van de coronacrisis zijn Europese aandelenbeurzen tussen eind ­februari en medio maart circa 38 procent van hun waarde kwijtgeraakt. Sindsdien zijn aandelenmarkten opvallend snel hersteld. Een mogelijke factor achter het snelle beursherstel is de ongekende monetaire en begrotingsstimulus in reactie op de crisis. Door het snelle en omvangrijke ingrijpen neemt de kans op een lange recessie of een financiële crisis volgens beleggers af. Als gevolg hiervan prijzen beleggers minder neerwaartse risico’s in, zo blijkt uit optiecontracten op de Europese beursindex (figuur).

Via het kopen van optiecontracten kunnen beleggers zich indekken tegen opwaartse of neerwaartse bewegingen in aandelenkoersen. Op basis van de prijs van deze optiecontracten kunnen we vervolgens de kans afleiden op een (forse) daling in aandelenkoersen. Daaruit blijkt dat beleggers de kans op een daling van tien procent van de Euro Stoxx 50 momenteel een stuk lager inschatten (11 procent) dan tijdens het hoogtepunt van de crisis (toen 32 procent). Ook de kans op een daling van twintig procent is sinds medio maart significant verminderd.

De afname in neerwaarts risico volgt vooral op de aankondiging van monetaire maatregelen door centrale banken, zoals de lancering van het Pandemic Emergency Purchase Programme door de Europese Centrale Bank op 18 maart, en een begrotingsstimulus door verschillende overheden in dezelfde periode, waaronder Duitsland en de Verenigde Staten.

Ondanks het snelle beursherstel lijken beleggers nog wel een slag om de arm te houden. Zo ligt de kans op een daling van tien procent van de Europese aandelenbeurs met circa elf procent nog duidelijk boven het langjarig gemiddelde (vijf à zes procent). Deze onzekerheid is ook zichtbaar in de bekende Vstoxx-index, die de verwachte volatiliteit op de Euro Stoxx 50 aanduidt en momenteel nog anderhalf keer zo hoog staat als het gemiddelde de laatste jaren. Voor het volledig wederkeren van de rust op aandelenmarkten lijkt meer zekerheid omtrent het verdere verloop van de economische en gezondheidscrisis dan ook noodzakelijk.

Auteurs

Categorieën