Ga direct naar de content

Nederlanders onderschatten rente bij roodstand

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 6 2019

■ Wilte Zijlstra (AFM)

Bijna driekwart van de Nederlanders weet niet welke rente bij roodstand moet worden betaald of schat de rente te laag in. Bij de mensen die rood kunnen staan op hun betaalrekening ligt het percentage dat geen of een te lage rente noemt iets lager dan bij mensen die niet rood kunnen staan.

In een enquête is aan 50.562 respondenten in het representatieve panel van GfK gevraagd of ze rood kunnen staan op hun betaalrekening. Ruim een kwart, 27,7 procent, heeft geen betaalrekening waar dat kan, 46,7 procent kan wel rood staan maar maakt geen gebruik van deze mogelijkheid, en 25,6 procent staat wel eens rood op een betaalrekening.

De mogelijkheid om rood te staan hangt samen met de kennis over de rente bij roodstand, blijkt uit een vervolgenquête onder een subset van 1.009 respondenten uit dit panel (figuur). De helft van de mensen die niet rood kan staan, kan geen schatting geven voor de gemiddelde rente per jaar die men moet betalen bij roodstand, wat statistisch significant meer is dan respondenten die wel deze kredietfaciliteit kennen. Driekwart van de mensen die weleens rood staat, noemde wel een rentepercentage.

Uit de enquête blijkt dat veel mensen de rente bij roodstand te laag inschatten. De wettelijk maximale rente per jaar is veertien procent en de meeste banken hanteren bij roodstand een tarief dat daar dicht bij in de buurt zit. Van de vier grootste Nederlandse banken was 9,9 procent het laagste rentetarief ten tijde van het onderzoek. Iets meer dan een kwart van alle respondenten noemt een rentepercentage van negen procent of meer en ruim een derde schat de rente op roodstand te laag in, door acht procent of minder te noemen. Ruim de helft van de respondenten die een rentepercentage noemt (dus exclusief de groep ‘weet niet’), schat de rente op roodstand te laag in. Exclusief de ‘weet ik niet’-groep, is er geen verschil in het aandeel dat een correct rentepercentage kan noemen tussen mensen die niet rood kunnen staan, gebruikers en niet-gebruikers van roodstand. Met andere woorden: Nederlanders die wel eens rood staan, schatten relatief net zo vaak de rente te laag in als mensen die niet rood (kunnen) staan.

Auteur

Categorieën