Ga direct naar de content

Minder gezinnen met kinderen verhuisd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 9 2019

■ Carel Harmsen (CBS)

De spanning op de woningmarkt is goed terug te zien in het aantal verhuizingen. Vooral gezinnen met kinderen verhuisden ­minder, terwijl ongehuwde paren in 2019 hun verlies in 2018 vrijwel goedmaakten.

In de eerste helft van 2019 verhuisden in Nederland 864.000 personen, 7.000 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder en 48.000 minder dan twee jaar eerder toen het aantal verhuizingen een recordhoogte bereikte.

Tijdens de periode 2013–2017 steeg het aantal verhuizingen juist: van nog geen 700.000 in de eerste helft van 2013 naar ruim boven de 900.000 in de eerste helft van 2017 – bijna een derde meer. Die stijging van toen is deels toe te schrijven aan verhuizingen van recent geïmmigreerde Syriërs die vanuit asielzoekerscentra elders in het land werden gehuisvest. Belangrijker is echter dat in eerste instantie echtparen van middelbare leeftijd en pas later ook gezinnen met jonge kinderen veel meer gingen verhuizen. Er was daarbij duidelijk sprake van een inhaalvraag.

De stijging in verhuizingen hield aan tot in 2017. In de eerste helft van 2018 daalde het aantal verhuizingen met 4,5 procent ten opzichte van de dezelfde periode in 2017. In de eerste helft van 2019 kwam die daling vrijwel tot stilstand. Deze ontwikkeling houdt gelijke tred met de ontwikkeling in het aantal verkochte woningen.

Het aantal verhuizingen van gezinnen met kinderen daalde, maar in 2019 al minder sterk dan in 2018. De grote vraag is of de daling van het aantal verhuizingen van gezinnen met kinderen in de eerste helft van 2019 veroorzaakt wordt doordat aan de (inhaal)vraag is voldaan of dat krapte op de woningmarkt met bijbehorende prijzen mensen ervan weerhoudt hun woonwensen in te lossen. De daling van het aantal verhuizingen is bij jonge gezinnen sterker dan bij gezinnen die langer bestaan.

Verder valt het op dat het aantal verhuizingen van veelal jonge ongehuwde paren in 2019 steeg, en wel met zes procent, na een vergelijkbaar grote daling in 2018. Ook het aantal verhuizingen van alleenstaanden laat in 2019 een bescheiden plus zien.

Auteur

Categorieën