Ga direct naar de content

Minder consumptieve kredietverlening door bankwezen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 12 2018

■ Hugo Smid (DNB)

DNB | ESB

Wanneer iemand krediet opneemt voor persoonlijk gebruik in de consumptieve sfeer, dan spreken we van een consumptief krediet. Sinds de piek van zo’n 29 miljard euro in augustus 2010 is de consumptieve kredietverlening door het Nederlandse bankwezen steeds verder gedaald. In september 2018 bedroeg de consumptieve kredietverlening 16,1 miljard euro, de laagste stand tot nu toe. De daling is opmerkelijk, omdat de rente op consumptief krediet de laatste jaren ook is gedaald.

De afname van het verleende consumptief krediet komt vooral door een afname van de roodstand (figuur). Roodstand betreft een negatief saldo op een rekening-courant. In september 2018 bedroeg de totale roodstand 8,6 miljard euro, terwijl die in augustus 2010 nog zo’n 16 miljard euro bedroeg. Ook het doorlopend krediet daalde flink, van zo’n 6 miljard euro in 2010 naar 2,6 miljard euro in september 2018. Net als roodstand kenmerkt doorlopend krediet zich door variabele maandlasten en een mogelijk lange looptijd.

Dit is anders voor persoonlijke leningen, die juist worden gekenmerkt door een vaststaande rente, een vaste looptijd en een vast aflossings­schema. Hoewel ook de totale omvang van persoonlijke leningen sinds 2010 daalde, zitten deze sinds begin 2015 weer in de lift en overtreffen vanaf januari 2017 de uitstaande doorlopende kredieten.

Ten slotte zien we ook bij de vierde component van consumptief krediet, krediet via creditcards, een licht dalende trend.

Vergelijken we de situatie in Nederland met die in andere grote euro­landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, dan valt het op dat daar een omgekeerde trend is te zien. Met name sinds 2015 neemt in die landen de consumptieve kredietverlening door het bankwezen weer toe. Dezelfde asymmetrie zien we overigens bij de zakelijke kredietverlening, die anders dan in Nederland de laatste jaren in de meeste grotere eurolanden weer stijgt.

Auteur

Categorieën