Ga direct naar de content

Marktmacht tandartsen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 20 2018

Belemmert de numerus fixus bij de ­studie tandheelkunde gezonde concurrentie tussen tandartsen? Ketel et al. vergelijken de salarissen van tandartsen die in de periode 1991–1999 studeerden met die van hun leeftijdsgenoten die werden uitgeloot, corrigerend voor cijfers van de middelbare school. De onderzoekers vinden dat na het afronden van de studie het latere jaarinkomen vrijwel meteen 50.000 euro hoger ligt dan in de controlegroep. Behaalde cijfers blijken nauwelijks van invloed op dit verschil. Daarnaast kan het inkomensverschil niet verklaard worden door hogere werkdruk, langere uren of hogere investeringen in menselijk kapitaal. Dit suggereert dat tandartsen profiteren van een monopoliepositie.

Ketel, N., E. Leuven, H. Oosterbeek en B. van der Klaauw (2018) Do Dutch dentists extract monopoly rents? IZA Discussion Paper, 11351.

Auteur

Categorieën