Ga direct naar de content

Markt Europees schuldpapier maakt inhaalslag

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 8 2000

Markt Europees schuldpapier maakt inhaalslag
Aute ur(s ):
Financiële diensten Amsterdam (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4246, pagina 207, 10 maart 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De euro wint aan belang als internationaal financieringsvehikel ten opzichte van de dollar. Dit blijkt onder meer uit het jongste
kwartaalrapport van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) over de ontwikkelingen op de internationale financiële markten.
Het in euro gedenomineerde netto emissievolume van schuldpapier – het merendeel obligaties – was in deze periode gelijk aan 522
miljard dollar. In 1998 waren de afzonderlijke Europese valuta’s nog goed voor een emissievolume van ‘slechts’ 221 miljard dollar.
Het emissievolume luidende in dollars steeg van 409 miljard dollar in 1998 tot 470 miljard dollar vorig jaar (zie figuur 1)

Figuur 1. Beroep internationale obligatiemarkt naar valuta’s…
De stijging van het emissievolume in euro duidt onder meer op de spectaculaire ontwikkeling van een Europese markt voor
bedrijfsobligaties. Vlak na de introductie van de euro meldden zich vooral de traditionele toonaangevende internationale bedrijven met
een hoge kredietwaardigheid (‘rating’) op de obligatiemarkt. In een later stadium vond een veel bredere groep bedrijven, ook uit lagere
rating-categorieën, de toegang tot de obligatiemarkt. Hoewel nog steeds niet de diepte en omvang is bereikt van de Amerikaanse markt
voor bedrijfsobligaties, lijkt het een kwestie van tijd voordat de Europese markt voor bedrijfsobligaties gelijkwaardig is aan die in de vs.
Achter deze ontwikkeling gaat een toenemende dynamiek in het Europese bedrijfsleven schuil. De toegang tot de openbare kapitaalmarkt
is een katalysator gebleken voor het plegen van investeringen en voor het fusie- en overnameproces in het bedrijfsleven. Ook in dit
opzicht begint Europa dus meer op de VS te lijken, waar de investeringsgroei reeds enkele jaren rond de tien procent per jaar ligt (zie
figuur 2).

Figuur 2. … en naar emittenten

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur