Ga direct naar de content

Mannen- en vrouwenberoepen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 29 2002

Mannen- en vrouwenberoepen
Aute ur(s ):
Lucassen, S. (auteur)
Dvisie sociale en ruimtelijke statistieken van het cb s
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4386, pagina 875, 29 november 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Er bestaan nog steeds duidelijke mannen- en vrouwenberoepen. Een beroepsgroep waar relatief veel mannen en weinig vrouwen
werken, is de bouw. Ook technische beroepen als elektricien-installateur, verwarmingsinstallateur en automonteur worden bijna
alleen door mannen uitgeoefend. Ook kruipen maar heel weinig vrouwen beroepsmatig achter het stuur van een vrachtwagen of
heftruck. In 1996 waren de tien beroepen die het meest door mannen uitgeoefend worden nagenoeg dezelfde als in 2001. Deze toptien
is dus zeer constant over de afgelopen vijf jaar.
Vrouwenberoepen
In 2001 zijn de beroepsgroepen waar vrouwen de boventoon voeren voornamelijk verzorgend en administratief van aard. Veel
dokterassistenten, leerling-verpleegkundigen, alpha-hulpen, ziekenverzorgenden en (directie)secretaresses zijn van het vrouwelijke
geslacht. In de toptien van de typische vrouwenberoepen werken relatief veel mannen in vergelijking met het aantal vrouwen in de
toptien van mannenberoepen. Alleen in de bovenste vier beroepsgroepen (figuur 2) is het aandeel mannen twee procent of minder.
Mannenberoepen zijn dus duidelijker aanwijsbaar dan vrouwenberoepen. Ook bij de vrouwen is de toptien in vergelijking met 1996
nauwelijks gewijzigd. In 2001 werkte zeventien procent van de werkende vrouwen en 0,7 procent van de werkende mannen in één van
de toptien-vrouwenberoepen.

Figuur 2. Aandeel mannen in vrouwenberoepen, 2001
Bij hogere beroepen evenwichtiger verdeling
Beroepen met ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn voor een groot deel allemaal van hoger of wetenschappelijk niveau. Het meest
evenwichtig is de verdeling onder de hogere administratieve medewerkers. In 2001 ging het om ruim 11.500 mannen en 12.500 vrouwen.
Ook in beroepen als grafisch ontwerper en advocaat, rechter of notaris zijn de geslachten vrijwel even sterk vertegenwoordigd. Het enige
lagere beroep in de toptien van beroepen met een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw is arbeider in de tuinbouw.
figuur 1

Figuur 1. Aandeel vrouwen in mannenberoepen, 2001
figuur 3

Figuur 3. Beroepsgroepen met even-wichtige verdeling naar geslacht, 2001

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur