Ga direct naar de content

Lennart ­Ziegler

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 20 2018

Promotiebespreking: Social networks, marital sorting and job matching. Three essays in labor ­economics

­Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

21 maart 2018

Wat is de invloed van sociale banden en interacties op de arbeidsmarkt? In de drie studies van mijn proefschrift onderzoek ik de impact van gezinsvorming, vriendschapsnetwerken en werkgeverscontacten op inkomsten, beroepskeuzen en het vinden van werk. Mijn conclusies hebben concrete implicaties voor beleidsrelevante kwesties, zoals toenemende inkomensongelijkheid en werkloosheid.

De eerste studie analyseert de impact van de uitbreiding van hoger onderwijs op de huwelijksmarkt en intergeneratio­­nele mobiliteit. In een model van capaciteiten en opleiding laat ik zien dat een groter aantal hogeropgeleiden kan leiden tot een sterkere match op capaciteiten tussen partners. Als gevolg hiervan genereert intergenerationele overdracht van capaciteiten een grotere inkomensongelijkheid voor toekomstige generaties. Met behulp van Zweedse registratiegegevens vind ik empirisch bewijs voor de trends die worden voorspeld door het model. De resultaten suggereren dat toenemende inkomensongelijkheid ook kan worden verklaard door de toenemende ongelijkheid in capaciteiten. Om ongelijkheid te verminderen, moeten beleidsmakers rekening houden met veranderende huishoudsamenstellingen en kinderen van laagopgeleide gezinnen beter ondersteunen.

In een tweede studie onderzoek ik de intergenerationele effecten van sociale netwerken. Aan de hand van gegevens over ouders die via de school van hun kinderen met elkaar bevriend zijn geraakt wordt geanalyseerd of het aantal en de kenmerken van vrienden van invloed zijn op de arbeidsmarktuitkomsten van kinderen. Hoewel vriendschappen tussen ouders van kinderen op de middelbare school langdurig zijn, vind ik geen significant effect op de beroepskeuze en verwachte inkomsten van hun kinderen. Alleen kort nadat kinderen de arbeidsmarkt betreden, hebben vrienden van ouders een marginaal significante maar kleine invloed op hun beroepskeuze. Dit wijst op de relevantie van netwerken voor jonge werknemers die nog steeds voet aan de grond moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Wanneer ze als werknemers meer ervaring krijgen en een eigen netwerk hebben opgebouwd, worden ouderlijke verbindingen minder relevant.

De derde studie van mijn proefschrift evalueert de effectiviteit van zogenoemde speeddates, waarbij werkzoekenden in contact komen met een uitzendbureau. Voor het schatten van causale effecten op het vinden van werk en zoekgedrag heb ik een gerandomiseerd veldexperiment opgezet. Uit de empirische analyse blijkt dat de deelname aan een dergelijke bijeenkomst een direct positief effect heeft op het vinden van werk. De effecten houden ongeveer een jaar aan, wat suggereert dat tijdelijke banen bij uitzendbureaus niet als een zogenoemde stepping stone naar een volgende baan dienen.

Auteur

Categorieën