Ga direct naar de content

Langdurig werklozen in grensgebied

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 8 2017

■ Harry Bierings (CBS)

Van het totaal aantal werklozen aan de Nederlandse kant van het Nederlands-Duitse grensgebied was gemiddeld 41 procent langdurig werkloos over de periode 2014–2016. Dat is drie procentpunt lager dan aan de Duitse kant, waar 44 procent van de werklozen meer dan 12 maanden geen werk had. Aan de Nederlandse zijde was de werkloosheid wel duidelijk gemiddeld hoger over de drie jaren, 6,7 versus 4,9 procent in Duitsland van de beroepsbevolking. Dit betekent dat in termen van de beroepsbevolking de langdurige werkloosheid in het Duitse deel lager was dan in het Nederlandse deel (2,2 versus 2,7 procent).

In het Nederlands-Belgische grensgebied waren er aan de Nederlandse kant minder langdurig werklozen dan aan de Belgische kant. In 2014–2016 was in het Nederlandse deel 39 procent langdurig werkloos, in het Belgische deel 44 procent. De werkloosheidspercentages waren met 6,2 procent hetzelfde.

Nader inzoomen op de direct aangrenzende regio’s binnen deze grensgebieden geeft in enkele gevallen ander beeld te zien dan het overall beeld tussen de grensgebieden als geheel. Zo lag het aandeel langdurig werklozen in Zeeland in vergelijking met West- en Oost-Vlaanderen respectievelijk zeven en zes procentpunten hoger. Het werkloosheidspercentage in Zeeland was met 4,9 procent ook hoger, tegenover 3,9 en 4,3 procent in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. In Limburg was het aandeel langdurig werklozen juist 18 procentpunt lager dan in de aangrenzende regio Luik.

In het grensgebied met Duitsland hadden Groningen, Drenthe en Overijssel meer langdurig werklozen dan Weser-Ems. Het verschil is 2 tot 5 procentpunt. Ook het werkloosheidspercentage lag hier hoger in de Nederlandse grensgebieden, tussen de 3 en 5 procentpunten verschil ongeveer. Tussen enerzijds Münster en anderzijds Overijssel en Gelderland verschilde het aandeel langdurig werklozen niet of nauwelijks, het werkloosheidspercentage in Münster is wel lager. In vergelijking met de regio Düsseldorf was het aandeel langdurig werklozen in Limburg aanzienlijk lager (10 procentpunt). Het werkloosheidspercentage was er echter hoger (6,4 in Limburg en 5,8 in Düsseldorf).

Auteur

Categorieën