Ga direct naar de content

Lage rente VS tijdelijk hoger

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 11 1998

Lage rente VS tijdelijk hoger
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4143, pagina 219, 13 maart 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Na een dieptepunt medio januari is de Amerikaanse kapitaalmarktrente licht opgelopen. Naast een geringere turbulentie op de
Aziatische financiële markten, waardoor de vlucht naar veiliger geachte Amerikaanse Treasuries minder opgeld doet, speelt tevens
enige zorg over de inflatie-vooruitzichten in de VS hierbij een rol. In recente toespraken wees Fed-voorzitter Alan Greenspan op een
balans in de Amerikaanse economie, waarbij de groei- en inflatiematigende invloeden van de Aziatische crisis en de risico’s van de
krappe Amerikaanse arbeidsmarkt elkaar in evenwicht houden. Recent gepubliceerde conjunctuurindicatoren wijzen echter
nauwelijks nog op een afzwakking van de Amerikaanse economie. Een scherpe concurrentie en een hogere productiviteitsgroei
vertalen zich echter tevens in een verdere daling van de inflatie. De onvermijdelijke invloed van de Azië-crisis in de loop van dit jaar
biedt daarom zelfs uitzicht op een renteverlaging in de VS.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3 en figuur 4.

Figuur 1. Kapitaalmarktrente
10-jaarsoverheid, mutaties schaal rechts

Figuur 2. Wisselkoersen
Versus gulden, % mutaties laatste zes maanden

Figuur 3. Totale opbrengst obligatiees*
Laatste 6 maanden
* som van koerswinst of -verlies (a.g.v. rentedaling of -stijging) van een obligatie en de couponopbrengst, evt. Gecorrigeerd voor
valutaschommelingen.

Figuur 4. Aandelenkoersen
Mutatie laatste zes maanden
Cijfers zijn afgesloten op 9 maart 1998.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur