Ga direct naar de content

Lage inflatie, lage rente

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 15 1998

Lage inflatie, lage rente
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4161, pagina 575, 17 juli 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

In de afgelopen zes maanden heeft de neerwaartse ontwikkeling van de lange rente zich in de meeste industrielanden doorgezet. Naast
het deflatoire effect van de Azië-crisis zijn structurele factoren aan te wijzen die duiden op een langdurig gematigde ontwikkeling van
de inflatie en daarmee een lage rente rechtvaardigen. Op valutair gebied valt met name de depreciatie van de yen op. De dollar en het
Britse pond zijn over de afgelopen zes maanden bekeken vrijwel stabiel gebleven. De aandelenbeurzen in de toekomstige EMU
lidstaten hebben de afgelopen zes maanden die in de meeste andere industrielanden duidelijk achter zich gelaten. De economische
verwachtingen voor het EMU-gebied zijn dan ook niet somber. Een aantrekkende binnenlandse dynamiek, gepaard met een lage
inflatie, vormt een gunstige uitgangspositie voor de start van de EMU.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3 en figuur 4.

Figuur 1. Kapitaalmarktrente
10-jaars overheid, mutaties schaal rechts

Figuur 2. Wisselkoersen
versus gulden, % mutaties laatste zes maanden

Figuur 3. Totale opbrengst obligaties*
laatste zes maanden
* som van koerswinst of -verlies (a.g.v. rentedaling of -stijging) van een obligatie en de couponopbrengst, evt. gecorrigeerd voor
valutaschommelingen.

Figuur 4. Aandelenkoersen
mutatie laatste zes maanden
(Cijfers zijn afgesloten op 10 juli 1998.)

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur