Ga direct naar de content

Kwetsbaarheid dollar neemt toe

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 17 2002

Kwetsbaarheid dollar neemt toe
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Financiele diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4361, pagina 399, 17 mei 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Het grote Amerikaanse tekort op de lopende rekening en hiermee samenhangend de dollar, zijn recentelijk onderwerp van discussie.
Hoewel de regering-Bush anders wil doen geloven, vormt het tekort een groot risico. Dit jaar zal dit tekort opnieuw toenemen. Zolang
het buitenland bereid is het tekort te financieren, is er geen vuiltje aan de lucht, maar kapitaalverkeercijfers over januari en februari
zijn niet geruststellend.
De afgelopen jaren was de financiering van het tekort geen enkel probleem. Zo stroomde in 2001 in het beleggingsverkeer (aandelen en
obligaties) netto $ 502 miljard naar de VS, ruim twintig procent meer dan het tekort op de lopende rekening van $ 413 miljard. De cruciale
vraag is of het buitenland bereid is nóg meer kapitaal naar de vs te brengen. Doordat het economisch herstel als eerste in de VS
plaatsvindt, loopt het tekort op de lopende rekening dit jaar verder op. Cijfers over januari en februari laten echter zien dat de animo voor
Amerikaanse beleggingen juist is afgenomen. Per maand stroomde nog maar netto vijftien miljard dollar naar de vs. Hoewel het voorbarig
is om na slechts twee maanden een trend te destilleren, is wel duidelijk dat de VS niet meer zonder meer op de gunst van het buitenland
kunnen rekenen.
Vooral de afgenomen buitenlandse vraag naar Amerikaanse overheidsobligaties is zorgwekkend aangezien vooral Japan, Amerika’s
grootste financier, hier traditioneel een voorliefde voor heeft. Van groot belang is dan ook hoe het Japanse beleggingsgedrag zich verder
zal ontwikkelen. Vanwege het structurele overschot op de lopende rekening en de aankondiging van pensioenfondsen meer in het
buitenland te beleggen, is aannemelijk dat de kapitaalstroom uit Japan de komende maanden weer aanzwelt. Maar hiermee zijn de risico’s
voor de vs nog niet geweken. Op zeker moment zal de Japanse belegger verzadigd raken met Amerikaans overheidspapier en op zoek
gaan naar alternatieven. Hiermee is dan het lot van de dollar bezegeld. figuur 1

Figuur 1. lopende rekening en effectenverkeer voor de VS

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur