Ga direct naar de content

Krachtige stijging aantal vacatures

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 22 1998

Krachtige stijging aantal vacatures
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 347, 24 april 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Eind december vorig jaar kwam het aantal openstaande vacatures op 106.000, een ongewoon hoog cijfer voor de tijd van het jaar. Het
aantal openstaande vacatures bereikte in 1993 een dieptepunt, en is sindsdien geleidelijk gestegen. Vorig jaar is de groei versneld.
Het aantal geregistreerde werklozen kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 346.000. Dat is 70.000 minder dan een jaar eerder. Ten
opzichte van het voorafgaande kwartaal is er na correctie voor seizoeninvloeden een lichte daling.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Banen van werknemers
verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Gewerkte uren uitzendkrachten
1990 = 100, voor seizoen gecorrigeerd

Figuur 3. Openstaande vacatures
einde kwartaal, x 1.000

Figuur 4. Geregistreerde werklozen
seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 5. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur