Ga direct naar de content

Merendeel werkenden is binnen een half uur op het werk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 22 1998

Merendeel werkenden is binnen een half uur op het werk
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 348, 24 april 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Mensen reizen steeds verder om op het werk te komen. In tien jaar tijd nam de gemiddelde woon-werk afstand met ongeveer twee
kilometer toe tot ruim zestien kilometer. Toch woonde in 1996 bijna de helft van de werkende Nederlanders minder dan acht
kilometer van het werk. Een kwart van de werkenden reisde meer dan de gemiddelde afstand van ruim zestien kilometer. De meeste
mensen deden nog geen half uur over de afstand tussen huis en werk.
Liefst met de auto
In 1996 nam de helft van de mensen de auto om naar het werk te komen. Eén op de drie mensen liep of fietste naar het werk. Slechts 9%
ging met het openbaar vervoer. Van de mensen die acht tot zeventien kilometer van hun werk woonden, nam 70% de auto en 10% het
openbaar vervoer. Bij een afstand van meer dan dertig kilometer gebruikte driekwart de auto en een vijfde het openbaar vervoer.
De helft van de vrouwen woonde binnen acht kilometer van het werk, tegen vier van de tien mannen. Mannen namen vaker de auto;
vrouwen fietsten en liepen meer en gingen vaker met het openbaar vervoer. Laag opgeleide personen hadden hun werkkring veelal
dichter bij huis dan hoogopgeleiden, en gingen vaker te voet of op de fiets naar het werk.
Autoprovincies
In Limburg, Noord-Brabant en Drenthe ging men vaker met de auto naar het werk dan in andere provincies. Toch was de afstand tussen
huis en werkplek in Limburg korter dan in andere provincies, uitgezonderd Overijssel (figuur 1). In Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en
Utrecht reisde men meer met het openbaar vervoer. In deze provincies is het netwerk van het openbaar vervoer dan ook beter ontwikkeld
(figuur 2). Bijna de helft van de inwoners van Flevoland reisde meer dan achttien kilometer naar het werk. Flevoland was de provincie met
de hoogste uitgaande pendel: vier van de tien Flevolanders werkten buiten de woonprovincie. In Limburg daarentegen werkte men het
minst buiten de eigen provincie. Maar liefst 95% van de Limburgers werkte in Limburg.

Figuur 1. Werkenden die gebruik maken van de de auto per provincie, %, 1996

Figuur 2. Werkenden die gebruik maken van openbaar vervoer per provincie, %, 1996

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur