Ga direct naar de content

Kompas

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 9 2006

ESB kompas
Realisatie

Indicator (+6 mnd)

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
DNB
van trend

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
van trend

juni 2007 (0,80)
maart 2007 (0,61)
november 2006 (0,31)
augustus 2006 (0,16)
0

De Economisch Statistische Barometer geeft de richting en intensiteit van verandering van de economie
aan. De berekeningen zijn gebaseerd op de cijfers
van productie, consumptie, producenten- en consumentenvertrouwen uit de CBS Conjunctuurklok.
De toe- of afname van de groei van deze cijfers en
de toe- of afname in de afwijking t.o.v. de langetermijntrend zijn de coördinaten van de wijzers. De
twee wijzers geven de huidige en vorige stand aan.
Het getal geeft de intensiteit van verandering weer.
De waarde wordt bepaald op basis van de lengte van
de vector die veranderingen in de coördinaten in de
conjunctuurklok weergeeft.
De ES Barometer wordt gemaakt door de ESB-redactie.

… op de Nederlandse economie

De DNB-conjunctuurindicator geeft de conjunctuur
weer als gestandaardiseerde afwijking ten opzichte
van de trend. De realisatiereeks is gebaseerd op
informatie over de productie, consumptie en werkgelegenheid en beschrijft met een vertraging van
2 maanden de toestand van de conjunctuur. De waarden voor november 2006 (0,31) en augustus 2006
(0,16) zijn weergegeven aan de linkerzijde van de
thermometer. Het positieve verschil duidt op een
aantrekkende conjunctuur in die periode. De voorlopende indicator is gebaseerd op elf variabelen en
geeft de verwachte conjunctuur voor de komende
6 maanden weer. De waarden voor maart 2007
(0,61) en juni 2007 (0,80) zijn weergegeven aan
de rechterzijde van de thermometer. Het positieve
verschil duidt op een verder aantrekkende conjunctuur in de komende maanden.

ES Barometer
(februari 2007)

98
66

ESB

9 februari 2007

week 6

Auteur