Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 9 2006

inhoud

4503
9 februari 2007

jaargang 92

Pensioenhervormingen in de VS

68

A. MUNNELL EN A. SUNDÉN Pensioendeelnemers in Amerika blijken veel
fouten te maken, met als gevolg dat zij te weinig pensioen opbouwen.
Onderzoek toont aan dat de situatie licht verbeterd is, maar de grote
vrijheid binnen bepaalde pensioenregelingen blijft problemen opleveren.

Pensioenhervormingen in het VK

71

D. BLAKE In de afgelopen 25 jaar is het Britse pensioensysteem
ingrijpend versoberd. Maar de gevolgen hiervan worden pas over 20 tot
30 jaar duidelijk, omdat dan pas duidelijk wordt wat de doorgevoerde
aantasting van het Britse pensioensysteem in de praktijk betekent.

Prijselasticiteit van aardgas

73

A. CORRELJÉ EN J. WEMPE Onder aanvoering van de Europese
Commissie is in continentaal Europa een proces gaande waarbij de
gasmarkt stap voor stap wordt geliberaliseerd. De ervaringen in
Groot-Brittannië leren dat een liberale gasmarkt in Europa rekening
moet houden met sterke prijsvolatiliteit.

De kosten van drankmisbruik

76

S. CNOSSEN De economische kosten van drankmisbruik zijn aanzienlijk
hoger dan de opbrengst van de alcoholaccijns. Een gedifferentieerde
accijnsverhoging, belastingen op breezers en een verbod op de verkoop
van alcohol aan jongeren onder de achttien kunnen dit verschil verkleinen.

Lage opleiding zet veel allochtonen
op inkomensachterstand

78

H. LAUTENBACH EN F. OTTEN De inkomensachterstand van niet-westerse
allochtonen op autochtonen komt voor een belangrijk deel op het conto
van hun lage opleiding. Bij Turkse mannen komt eenderde van de
inkomensachterstand voor rekening van een lage opleiding, bij Turkse
vrouwen zelfs de helft.

EN VERDER …

Persoonlijkheid van ondernemers
ESB KOMPAS

66

REDACTIONEEL

67

STATISTIEK

80

ECONOMIE IN BEELD

82

COLUMN

89

MENING

93

84

S. NANDRAM, K. SAMSOM EN M. BORN Naarmate de ondernemer ouder
wordt, daalt zijn resultaatgerichtheid, dominantie, tegenslagbestendigheid en integriteit. Ondernemers waar vader of moeder ondernemer is of
was, kunnen minder goed omgaan met tegenslagen.

BOEKEN

94

AGENDA

95

SERVICE

Milieubeleid verbetert technische efficiëntie
in glastuinbouw
86
A. VAN DER VLIST, H. FOLMER EN C. WITHAGEN Dit artikel toont aan
dat milieubeleid een positief effect heeft op technische efficiëntie in
de Nederlandse glastuinbouw. Dat betekent dat onder ondernemers,
beleidsmakers en politici het beeld dat milieubeleid alleen maar tot
hogere kosten leidt aangepast moet worden.

Structuur arbeidsmarkt voor topbestuurders

90

P. DUFFHUES EN M. JOBSEN De prijs van de arbeid van topbestuurders
vertoont zeer weinig marktwerking en komt onevenwichtig over. De
arbeidsmarkt voor topbestuurders van beursondernemingen lijkt sterk
op een bilateraal monopolie. In die structuur komt de prijs door onderhandelingen tot stand.

96
ESB

9 februari 2007

65

Auteur