Ga direct naar de content

Jonge vrouwen verdienen bij overheid meer dan jonge mannen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 23 2019

■ Katja Chkalova (CBS)

Bij de overheid verdienden jonge vrouwen tot 36 jaar in 2016 meer dan hun mannelijke collega’s. Dit blijkt uit het onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek elke twee jaar publiceert. De figuur toont hoeveel procent vrouwen meer of minder verdienen dan mannen met dezelfde leeftijd in het bedrijfsleven en de overheid. Ook als er gecorrigeerd wordt voor achtergrondkenmerken, zoals bedrijfstak, herkomst, huishoudpositie, opleidingsniveau, arbeidsduur en beroepsniveau, verdienen vrouwen onder de 36 jaar bij de overheid iets meer dan mannen. Boven de 40 jaar is het verschil omgekeerd en verdienen mannen meer.

Gemiddeld was het ongecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen in 2016 negentien procent in het bedrijfsleven en acht procent bij de overheid in het voordeel van mannen. Een groot deel van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen hangt samen met verschillen in achtergrond­kenmerken. Zo geven mannen vaker leiding en werken ze vaker in sectoren en beroepen met hogere lonen. Na correctie resulteert een kleiner gemiddeld loonverschil: zeven procent in het bedrijfsleven en vijf procent bij de overheid. De oorzaken van deze resterende verschillen kunnen met dit onderzoek niet worden vastgesteld.

Opvallend zijn de verschillen tussen de gecorrigeerde en ongecorrigeerde cijfers in het bedrijfsleven. Bij lagere leeftijden liggen gecorrigeerde en ongecorrigeerde cijfers dicht bij elkaar. Bij hogere leeftijden is er daarentegen een groot verschil: ongecorrigeerd verdienen vrouwen veel minder dan mannen, na correctie voor achtergrondkenmerken is is dit verschil kleiner. Ruim de helft van het loonverschil van de 28 procent bij oudere leeftijdscategorieën blijkt te kunnen worden verklaard door achtergrondkenmerken. Dit impliceert dat oudere vrouwen in het bedrijfsleven in het algemeen een grotere achterstand hebben als het gaat om kenmerken als leidinggeven, werkervaring of opleiding.

Auteur

Categorieën